Các trường Đại học có ngành Quản trị kinh doanh ở TP Hồ Chí Minh” – Là một vấn đề mà nhiều em học sinh lớp 12 quan tâm khi đứng trước việc đăng ký nguyện vọng. Vậy nếu em cũng đang thắc mắc rằng:

  • Ngành Quản trị kinh doanh nên học trường nào ở TP Hồ Chí Minh
  • Các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành quản trị kinh doanh ở TP Hồ Chí Minh

Bài viết này, edX giúp em nắm rõ được các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Giúp em có nhiều cơ hội lựa chọn ngôi trường học tập phù hợp.

1, Các trường Đại học có ngành Quản trị kinh doanh ở TP Hồ Chí Minh:

a, TOP 10 trường hấp dẫn nhất ở TP Hồ Chí Minh:

STT Tên đơn vị Phân tích rõ hơn về đơn vị đào tạo
1

Đại học edX

– Phân loại: Đại học Doanh nghiệp
– Phương pháp đào tạo: “Làm trước học sau – 70% Thực hành – 30% Lý thuyết”
– Bằng cấp: Bằng Đại học Doanh nghiệp do Đại học edX cấp, bằng Đại học được nhà nước công nhận do trường Đại học đối tác của edX cấp
– Học phí (CLC): 13 triệu/kỳ (Một năm 3 kỳ)
– Điểm chuẩn: Phương thức xét tuyển riêng
– Điểm manh: Do doanh nghiệp đào tạo, được bố trí thực hành thực tập tại doanh nghiệp từ năm nhất đến sau khi tốt nghiệp.
2

Đại Học Kinh Tế TP HCM

– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. Chỉ được thực tập vào năm 3 – 4
– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 15.3 triệu/kỳ (Một năm hai kỳ) 
– Điểm 2019: 24.15 điểm
3

Đại Học Tài Chính Marketing

– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Chỉ được thực tập vào năm 3 – 4. Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. 
– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 36.3 triệu/năm
– Điểm 2019: 22.30 điểm
4

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 28 triệu/năm
– Điểm 2019: 19.50 điểm
– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. Chỉ được thực tập vào năm thứ 3 và năm 4
5

Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Chỉ được thực tập vào năm 3 – 4. Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. 
– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 25 – 30 triệu/kỳ
– Điểm 2019: 19.00 điểm
6

Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 33 triệu/năm
– Điểm 2019: 25.95 điểm
– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. Chỉ được thực tập vào năm thứ 3 và năm 4
7

Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM

– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Chỉ được thực tập vào năm 3 – 4. Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. 
– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 39 triệu/năm
– Điểm 2019: 24.95 điểm
8

Đại Học Ngân Hàng TPHCM

– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 16 triệu/kỳ
– Điểm 2019: 25.95 điểm
– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. Chỉ được thực tập vào năm thứ 3 và năm 4
9

Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Chỉ được thực tập vào năm 3 – 4. Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. 
– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 42 triệu/năm
– Điểm 2019: 22.50 điểm
10

Đại Học Sài Gòn

– Phân loại: Đại học Công Lập
– Phương pháp đào tạo: Chỉ được thực tập vào năm 3 – 4. Theo chương trình của Bộ thuần tuý lý thuyết. 
– Bằng cấp: Bằng Đại học được nhà nước công nhận
– Học phí (CLC): 27 triệu/năm
– Điểm 2019: 22.00 điểm

b, Top 20 trường đại học khác ở TP Hồ Chí Minh:

STT Tên đơn vị Phân loại
1 Đại Học Mở TPHCM Đại học Công Lập
2 Đại Học Nông Lâm TPHCM Đại học Công Lập
3 Đại Học Việt Đức Đại học Tư thục
4 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) Đại học Công Lập
5 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM Đại học Công Lập
6 Đại học Công Nghệ TPHCM Đại học Công Lập
7 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) Đại học Công Lập
8 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Đại học Tư thục
9 Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Đại học Tư thục
10 Đại Học Gia Định Đại học Tư thục

2, Các trường Cao đẳng có ngành Quản trị kinh doanh ở TP Hồ Chí Minh:

STT Tên đơn vị Phân loại
1 Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp Cao Đẳng Bán Công
2 Cao Đẳng Bách Việt Cao đẳng dân lập
3 Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vinatex TPHCM Cao đẳng dân lập
4 Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM Cao đẳng công lập
5 Cao Đẳng Công Thương TPHCM Cao đẳng công lập
6 Cao Đẳng Kinh Tế-Công Nghệ TPHCM Cao đẳng dân lập
7 Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Cao đẳng dân lập

3, Tóm tắt:

Trên đây, edX đã tổng hợp giúp em “Các trường Đại học có ngành Quản trị kinh doanh ở TP Hồ Chí Minh“. Hy vọng em sẽ lựa chọn ngôi trường phù hợp nhất với mình. edX có lời khuyên rằng: “Dù học trường nào em cũng thường xuyên thực hành để ngay khi ra trường em đã có 4 năm kinh nghiệm trong tay”.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục