Cách tính điểm cho sinh viên. Phần lớn bài kiểm tra chỉ cho học sinh phản hồi “đúng” hay “sai”. Không nói về học sinh đã học tốt thế nào. Giúp học sinh hiểu việc chúng học tốt hay không tốt là cách tốt hơn để làm tăng việc chủ động học. Và tránh những tình trạng tiêu cực “đỗ hay trượt.”

I. Cách tính điểm cho sinh viên.

a, Tính điểm dựa trên sự tương tác

Trong học chủ động, có các cách khác mà thầy giáo có thể đánh giá tri thức và kĩ năng của học sinh. Thay vì phụ thuộc vào bài kiểm tra. Vì tương tác trên lớp là yếu tố then chốt của phương pháp học chủ động. Tôi thường cho 50% tổng số điểm cho yếu tố này.

Trước khi lên lớp, học sinh cần đọc, chuẩn bị tài liệu. Hiểu tài liệu bằng việc làm được các bài kiểm tra câu hỏi ngắn dựa trên đọc tài liệu. Họ có 10% tổng số điểm.

Khi học sinh đóng góp cho thảo luận trên lớp bằng việc đưa ra câu trả lời. Hỏi câu hỏi liên quan. Diễn đạt ý kiến, phân tích thảo luận và chia sẻ ý tưởng của họ với người khác. khi đó các em được 20% tổng số điểm.

b, Cách tính điểm trên sự hiểu bài, ứng dụng

Khi học sinh có thể chứng tỏ được rằng họ đang phát triển kĩ năng mềm như cộng tác, tránh xung đột. Diễn đạt cởi mở ý kiến của họ, dùng từ vựng thích hợp. Duy trì hội tụ vào chủ đề, họ được 10% tổng số điểm

Và nếu họ dự lớp đầy đủ, tới lớp đúng giờ, không bỏ lớp, họ được 10% của tổng số điểm.

Nếu học sinh có thể đáp ứng tiêu chí trên, họ đã được 50% tổng số điểm. Và nếu họ làm tốt bài kiểm tra, họ sẽ không có vấn đề gì trong việc đỗ lớp của tôi. Tôi thường cho năm bài kiểm tra mỗi học kì.

II. phần kết

Trên đây là cách cho điểm số của học sinh, sinh viên được giáo sư John Vũ soạn thảo. Ông đã đưa ra phương pháp đánh giá và cho điểm cụ thể đối với từng trường hợp. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều bài viết hay về giáo sư John Vũ tại đây

Nguồn bài : http://science-technology.vn/?p=5488

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục