Cao đẳng Công lập

Để đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học viên, edX đã hợp tác với các trường Cao đẳng công lập đào tạo sinh viên hệ Cao đẳng công lập.

Sinh viên học hệ Cao đẳng công lập sẽ được học hai chương trình song song: Chương trình thực tập tại Đại học edX và chương trình đào tạo hệ cao đẳng. Do đó ngoài học những chuyên đề thực hành, sinh viên cần phải hoàn thiện các môn học của Bộ giáo dục đào tạo.

Tốt nghiệp tại edX, Sinh viên nhận được chứng chỉ thực tập do Đại học edX cấp và các chứng chỉ liên quan. Ngoài ra sinh viên còn được cấp bằng Cao đẳng Công lập do Trường cao đẳng đối tác của edX cấp. Với tấm bằng này, sinh viên đủ điều kiện liên thông vào các môi trường Đại học khác hoặc nhận bằng Đại học Anh Quốc thông qua chương trình hợp tác giữa edX và tổ chức giáo dục NCC Education.