Phòng đào tạo công bố chính sách hỗ trợ học phí Đại học edX cho học viên tính từ năm 2020. Chính sách này khuyến khích sinh viên đóng học phí liền 1 năm, liền 2 năm, liền 3 năm hoặc đóng học phí liền 4 năm khi tham gia học tại edX. Mỗi phương thức đóng học phí, edX đưa ra chính sách hỗ trợ khác nhau, cụ thể như sau:

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐẠI HỌC EDX

STT

Phương thức đóng học phí

Số học kỳ đóng
học phí (kỳ)

Chính sách hỗ trợ

1 Học viên đóng học phí liền 1 năm học 3 Giảm trừ 12% so với mức học phí cần đóng ban đầu
2 Học viên đóng học phí liền 2 năm học 6 Giảm trừ 24% so với mức học phí cần đóng ban đầu
3 Học viên đóng học phí liền 3 năm học 9 Giảm trừ 36% so với mức học phí cần đóng ban đầu
4 Học viên đóng học phí liền 4 năm học 12 Giảm trừ 48% so với mức học phí cần đóng ban đầu

 

Chú ý:

  • Nếu em chưa rõ về học phí từng chương trình học tại edX, em xem Tại đây
  • Học phí tại edX tính theo toàn khoá học (Không tính theo tháng hoặc tín chỉ). Bởi edX cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo, thời gian đào tạo theo từng chuyên đề hoặc số lượng chuyên đề đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
  • Học viên lựa chọn một trong những phương thức đóng học phí phù hợp nhất với bản thân và gia đình mình khi tham gia học tập tại edX.
  • Học viên có thể thay đổi phương thức đóng học phí của mình theo từng năm học. 
  • edX khuyến khích sinh viên đóng học phí liền ít nhất từ 1 năm cho đến 4 năm. Nhằm mục đích hỗ trợ các em có được mức học phí tốt nhất phù hợp với kinh tế – tài chính của gia đình.
  • Học viên hoàn thành học phí đạt mức nào được hỗ trợ ở mức đó. (Ví dụ: Học viên hoàn thành học phí của 7 học kỳ tương đương ở mức số 3. Do vậy mức hỗ trợ học phí là  24% so với mức học phí  cần đóng ban đầu).
  • Thời gian hoàn thành học phí vào đầu mỗi học kỳ khi có thông báo chính thức bằng văn bản của phòng Tài chính – Kế Toán.
  • Chính sách hỗ trợ học phí này chỉ áp dụng cho chương trình Đại học Doanh nghiệp tại edX không tính ở các chương trình học khác khi sinh viên đăng ký thêm.
Đại học edX - Chấn hưng giáo dục