Chọn ngành – Chọn nghề

Th6
27

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ văn

Đại học edX công bố Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ văn- Đại học edX cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

DETAIL
Th6
27

Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn GDCD – Đại học edX

Đại học edX công bố đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn GDCD cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

DETAIL
Th6
27

Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Lịch Sử – Đại học edX

Đại học edX công bố Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Lịch Sử cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia chính thức 2019

DETAIL
Th6
27

Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Sinh học – Đại học edX

Đại học edX công bố Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Sinh học cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

DETAIL
Th6
27

Đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Vật Lý – Đại học edX

Đại học edX công bố đáp án và đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Vật Lý cho các thí sinh tham gia vào kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

DETAIL
Th6
27

Đáp án và Đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Hoá học – Đại học edX

Đại học edX công bố Đáp án và Đề thi THPT Quốc Gia 2019 chính thức môn Hoá học cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia chính thức năm 2019

DETAIL