Ngày 17-4, UBND TP Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về “Cách mạng công nghiệp 4.0”.

1, Thành phần tham dự chương trình:

Tới dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP, lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ngành, đơn vị của TP và phường, xã, bí thư đoàn cơ sở; doanh nghiệp trên địa bàn. Trình bày là các diễn giả: Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch đại học edX Nguyễn Đình Hùng.

2, Nội dung chương trình:

a, Nội dung của diễn giả Phan Đức Hiếu:

Tại đây, diễn giả Phan Đức Hiếu nói về cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và gợi ý cho cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó khẳng định sự sáng tạo cùng sự kết nối Internet mang lại hiệu quả trong hoạt động. Các mô hình kinh doanh mới có thể dẫn tới những thay đổi đột phá, tuy nhiên yêu cầu của khách hàng mới là yếu tố quyết định; giá trị gia tăng truyền thống được bổ sung và mở rộng chứ không bị thay thế; sự hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ giới hạn ở vốn; áp lực và cơ hội phải đổi mới cho cả cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân…

b, Diễn giả Chủ tịch đại học edX Nguyễn Đình Hùng:

Diễn giả chủ tịch đại học edX Nguyễn Đình Hùng trình bày nội dung CMCN 4.0. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp. Trong đó gồm các phần: Lịch sử và bản chất của CMCN 4.0. Thách thức của Việt Nam. Hướng đi nào cho chúng ta. Doanh nghiệp phải làm gì. Ông Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh về tình trạng chảy máu chất xám ở các cấp quốc gia, tỉnh và doanh nghiệp với thực trạng nhân sự giỏi ở công ty nhỏ chuyển sang công ty lớn hoặc chuyển ra các TP lớn hay được mời nghiên cứu làm việc tại các công ty nước ngoài…

Diễn giả chủ tịch Đại học edX Nguyễn Đình Hùng tại chương trình
Hình 1: Diễn giả chủ tịch Đại học edX Nguyễn Đình Hùng tại chương trình

3, Kết quả chương trình:

Sau khi nghe diễn giả trình bày, đại diện một số doanh nghiệp sôi nổi thảo luận. Trả lời ý kiến làm thế nào để đứng vững trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay, các diễn giả cho rằng doanh nghiệp phải thay đổi tư duy sản xuất và cách quản lý, đổi mới công nghệ, tìm nguồn nguyên liệu thay thế nhằm giảm giá thành và nâng chất lượng sản phẩm, xác định lợi thế cạnh tranh từ đó tạo dựng được thương hiệu.

Thông qua chương trình, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cuộc CMCN 4.0 với những cơ hội và thách thức để chủ động về năng lực, ứng dụng phù hợp vào hoạt động tại đơn vị.
=> Tìm hiểu thêm Tổ chức diễn đàn doanh nghiệp lần thứ 4 tại đại học edX
=> Tìm hiểu thêm Truyền hình đưa tin về ngành thương mại điện tử đại học edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục