Lựa chọn một việc làm gắn bó tới tương lai là điều hết sức quan trọng. Vì thế những chia sẻ từ giáo sư John Vũ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề việc làm.

1) Sự thay thế của robots đối với con người trong khi làm việc  

Theo báo cáo việc làm của Diễn đàn kinh tế thế giới. Trong vòng năm năm nữa, phần lớn các công ti sẽ bắt đầu giảm số công nhân. Thay vào đó bằng robots và phần mềm tự động hoá. Nhà kinh tế chính cho ngân hàng Anh dự đoán rằng có thể có tới 80 triệu việc làm. Và sẽ được tự động hoá trong vòng năm năm tới. Ở châu Á, châu Phi, Nam Mĩ nơi một nửa các việc làm hiện có sẽ được tự động hoá.

a) Ý kiến về sự thay thế môi trường làm việc 

Có những ý kiến khác nhau về tự động hoá. Một số người tin rằng cho dù một số người sẽ mất việc. Nhưng những việc làm mới sẽ được tạo ra. Số khác nghĩ robots sẽ phá huỷ nhiều việc làm hơn là số các việc làm mới chúng tạo ra. Nhiều người hơn sẽ bị thất nghiệp. Tất nhiên, không ai biết đích xác bao nhiêu việc làm sẽ mất đi. Nhưng sự kiện là nhiều việc sẽ được tự động hoá đặc biệt là lao động thủ công. Tôi tin rằng tự động hoá sẽ xảy ra trong nhiều bước. Việc làm thủ công sẽ được tự động hoá trước hết rồi đến việc làm văn phòng. Những việc khác có thể được tự động hoá.

b) Vấn đề bắt buộc

Vấn đề là thời gian mà nó xảy ra. Nếu bạn làm trong cơ xưởng, sẽ cần quãng một hay hai năm để tự động hoá xảy ra. Nếu bạn làm trong văn phòng, có thể mất tới bốn năm nữa cho tự động hoá xảy ra. Tuy nhiên, nó sẽ xảy ra dù bạn thích hay không. Biết được khung thời gian này, điều quan trọng với bạn là được chuẩn bị. Nếu có thể, đổi công việc của bạn thành cái gì đó có tương lai tốt hơn.

2) Cơ hội bên trong sự thay thế 

Theo báo cáo Kinh tế Toàn cầu. Đến năm 2020, sẽ có trên bẩy triệu việc làm kĩ thuật mở ra. Nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng để lấp vào. Điều đó có nghĩa là mọi công ti đều đang đi tìm công nhân có kĩ năng. Cạnh tranh giữa các nước sẽ là dữ dội. Thông tin này là cơ hội tốt cho nhiều sinh viên. Nhưng câu hỏi là bao nhiêu sinh viên biết về thông tin này.

a) Thắc mắc từ đại diện

Bao nhiêu người trong số họ biết kĩ năng nào có nhu cầu cao? Trong khi nhiều người tốt nghiệp trung học đang lập kế hoạch vào đại học. Bao nhiêu người trong số họ nhận được lời khuyên nghề nghiệp đúng đắn? Để giúp hướng dẫn cho họ về việc học của họ và phát triển những kĩ năng được cần? Bao nhiêu người trong số họ sẽ chọn một lĩnh vực học tập theo nhu cầu việc làm toàn cầu? Và bao nhiêu người trong số họ sẽ kết thúc đại học mà có kĩ năng đúng?

b) Giải pháp 

Tôi nghĩ điều khẩn thiết cho các trường là hội tụ vào đào tạo kĩ năng kĩ thuật. Để chuẩn bị cho sinh viên về những việc làm có nhu cầu cao này. Chúng ta cần có đa số sinh viên ra khỏi trung học. Có một số kĩ năng đúng ngay bây giờ dù họ có vào đại học hay không. Trước khi tốt nghiệp trung học, mọi học sinh phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Như Java hay Python và biết cách áp dụng công nghệ vào việc làm của họ. Họ nên được dạy để phát triển một số kĩ năng. Như cộng tác, trao đổi, và làm việc tổ cũng như đạo đức công việc. Để họ có thể vận hành tốt trong mọi công việc tương lai, bất kể nơi họ làm.

c) Thành quả từ giải pháp 

Khi chúng ta có nhiều học sinh có kĩ năng kĩ thuật. Điều đó sẽ làm lợi cho nhiều công ti địa phương hơn. Vì họ cũng phải áp dụng công nghệ trong vận hành của họ. Trong nhiều năm, tôi đã chủ trương. Để có thêm nhiều lớp về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM). Dùng công nghệ nhiều hơn trong các trường phổ thông và đại học. Vì đây là điều tương lai của công việc thực tại là gì.

d) Đặt vấn đề giải quyết cho làm việc trong tương lai

Để chuẩn bị cho tương lai, chúng ta cần bắt đầu từ bây giờ. Bằng việc bao nhiêu trẻ em đang tới trường tiểu học sẵn sàng học? Và đến lớp ba. Bao nhiêu người trong số họ đáp ứng cho các chuẩn đọc hiểu trong toán học và khoa học? Bao nhiêu học sinh trung học quen thuộc với công nghệ? Bao nhiêu người trong số họ biết cách áp dụng công nghệ trong công việc của họ? Bao nhiêu người trong số họ biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình? Bao nhiêu học sinh vào đại học với bản kế hoạch nghề nghiệp được viết ra. Biết điều họ muốn làm và kĩ năng nào họ cần học trong các lớp?

3) Tóm lại

Chừng nào chúng ta chưa thể đo được những dữ liệu đơn giản này. Chúng ta có thể chia nó ra tới mức có thể hành động. Rồi chúng ta có thể tạo ra quá trình cải tiến cho học sinh của chúng ta. Để cho họ sẵn sàng với việc làm của tương lai.

Nguồn bài: Tương lai của việc làm

Xem thêm bài viết: Giáo sư John Vũ: Công nghệ và giáo dục trong thời đại mới

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây