1, Đối với ngành an ninh mạng bao gồm:

 • Chuyên viên bảo mật
 • Phó phân tích bảo mật / Kỹ sư bảo mật liên kết
 • Nhà phân tích rủi ro mạng
 • Kiểm tra thâm nhập bảo mật
 • Nhà phân tích hoạt động bảo mật
 • Điều tra viên sự cố
 • Kỹ sư bảo mật
 • Trình quản lý rủi ro mạng
 • Trình quản lý kiểm tra thâm nhập bảo mật
 • Trình quản lý hoạt động bảo mật
 • Quản lý điều tra sự cố
 • Kỹ sư bảo mật chính
 • Giám đốc an ninh thông tin

2, Đối với chuyên ngành hỗ trợ công nghệ thông tin:

 • Quản trị viên hệ thống
 • Quản trị viên cơ sở dữ liệu
 • Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật
 • Kiểm toán viên CNTT
 • Kỹ sư trung tâm dữ liệu
 • Nhà phân tích chất lượng
 • Quản trị viên hệ thống cao cấp
 • Quản trị viên cơ sở dữ liệu cao cấp
 • Hỗ trợ phân tích
 • Kiểm toán viên CNTT cao cấp
 • Kỹ sư trung tâm dữ liệu cao cấp
 • Kỹ sư chất lượng
 • Quản lý quản trị hệ thống
 • Trình quản lý cơ sở dữ liệu
 • Quản lý hỗ trợ
 • Quản lý kiểm toán CNTT
 • Quản lý trung tâm dữ liệu
 • Kỹ sư chất lượng cao cấp
 • Quản lý hỗ trợ và vận hành CNTT cao cấp
 • Quản lý chất lượng
 • Trưởng phòng Hỗ trợ và Hoạt động CNTT
 • Giám đốc công nghệ
 • Giám đốc thông tin

3, Đối với ngành phát triển Cơ sở hạ tầng:

 • Cơ sở hạ tầng điều hành
 • Điều hành cơ sở hạ tầng cao cấp
 • Kỹ sư thiết kế và lập kế hoạch cao cấp
 • Kỹ sư đám mây
 • Kỹ sư cơ sở hạ tầng
 • Kỹ sư đám mây cao cấp
 • Kỹ sư cơ sở hạ tầng cao cấp
 • Kiến trúc sư quy hoạch và thiết kế chính
 • Kiến trúc sư đám mây chính
 • Quản lý cơ sở hạ tầng
 • Kiến trúc sư cơ sở hạ tầng cao cấp
 • Trưởng phòng cơ sở hạ tầng
 • Giám đốc công nghệ
 • Giám đốc thông tin
 • Giám đốc kỹ thuật số

4, Đối với ngành quản trị dữ liệu:

 • Nhà phân tích dữ liệu
 • Kỹ sư dữ liệu
 • Quản lý kinh doanh thông minh
 • Kỹ sư dữ liệu cao cấp
 • Nhà khoa học dữ liệu
 • Kiến trúc sư thông tin
 • Nhà khoa học dữ liệu cao cấp
 • Giám đốc kinh doanh thông minh
 • Nhà khoa học dữ liệu trưởng

5, Những ngành trong dịch vụ chuyên nghiệp:

 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
 • Chuyên viên phân tích tư vấn CNTT
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Tư vấn CNTT
 • Kiến trúc sư tích hợp giải pháp
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh cao cấp
 • Quản lý dự án
 • Tư vấn CNTT cao cấp
 • Kiến trúc sư doanh nghiệp
 • Kiến trúc sư giải pháp chính
 • Trình quản lý chương trình
 • Tư vấn CNTT chính
 • Kiến trúc sư doanh nghiệp chính
 • Giám đốc chương trình
 • Trưởng phòng tư vấn CNTT
 • Giám đốc công nghệ
 • Giám đốc thông tin
 • Giám đốc kỹ thuật số

6, Trong ngành phát triển phần mềm và các ứng dụng:

 • Nhà phân tích hệ thống
 • Nhà phát triển ứng dụng
 • Kỹ sư nền tảng
 • Kỹ sư hệ thống nhúng
 • Trình thiết kế giao diện người dùng
 • Nhà thiết kế UX
 • Chuyên viên phân tích hệ thống cao cấp
 • Nhà phát triển ứng dụng cao cấp
 • Kỹ sư nền tảng cao cấp
 • Kỹ sư hệ thống nhúng cao cấp
 • Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Nhà thiết kế giao diện người dùng cao cấp
 • Nhà thiết kế UX cao cấp
 • Quản lý sản phẩm
 • Trình quản lý phân tích hệ thống
 • Trình quản lý phát triển ứng dụng
 • Quản lý kỹ thuật nền tảng
 • Quản lý kỹ thuật hệ thống nhúng
 • Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm cao cấp
 • Nhà thiết kế giao diện người dùng chính
 • Trưởng nhóm thiết kế UX
 • Quản lý sản phẩm cao cấp
 • Kiến trúc sư ứng dụng
 • Kiến trúc sư nền tảng
 • Kiến trúc sư hệ thống nhúng
 • Trình quản lý đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Trưởng phòng thiết kế UI / UX
 • Trưởng phòng phát triển ứng dụng
 • Trưởng phòng sản phẩm
 • Giám đốc công nghệ
 • Giám đốc thông tin
 • Giám đốc kỹ thuật số

=> Tìm hiểu Tổng quan về ngành Công nghệ thông tin tại Đại học edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây