Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp

Quy trình xây dựng Đại học doanh nghiệp

Kỹ năng lập kế hoạch của nhà quản lí.
"Quy trình xây dựng Đại học doanh nghiệp" là một chủ đề nhiều đơn vị đang nghiên cứu để phát triển. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm triển khai mô hình này, edX đưa ra mười bước để xây dựng một ĐHDN. Hy vọng bạn sẽ đạt được mục tiêu khi ứng dụng mô hình này trong doanh nghiệp. 1...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button