Đại học doanh nghiệp là như thế nào ?

Ngoài câu hỏi Đại học doanh nghiệp là gì. Nhiều em học sinh và các bậc phụ huynh sẽ thắc mắc không rõ Đại học doanh nghiệp là như thế nào. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết giúp các bạn hiểu rõ khái niệm của Đại học doanh nghiệp. Tránh mọi người nhầm lẫn mô hình học tập này với đại học truyền thống.

1, Tìm hiểu Đại học doanh nghiệp là như thế nào ?

a, Thời gian xuất hiện của mô hình ĐHDN:

Các đơn vị đại học doanh nghiệp xuất hiện trong thế kỷ 20 như là sự tiếp nối của xu hướng giáo dục lực lượng lao động bắt đầu từ năm 1914. Thay vì đối phó với sự chậm chạp và không thể áp dụng của việc học lý thuyết ở các trường cao đẳng và đại học truyền thống. Doanh nghiệp và công nghiệp đã hướng nội và tạo ra đào tạo và các bộ phận phát triển. Các đơn vị kinh doanh này được thiết kế để cung cấp cho nhân viên, cả tân binh và cựu chiến binh, những kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ một cách chính xác và hiệu quả. Các bộ phận đào tạo dựa vào khả năng của họ để dạy nhân viên các thói quen, khuôn mẫu và nhiệm vụ giúp họ thực hiện trong nền kinh tế dựa trên kỹ năng.

=> Xem thêm định nghĩa về Đại học doanh nghiệp

b, Nền kinh tế tri thức đã tác động đến ngành giáo dục như thế nào ?

Khi nền kinh tế chuyển sang dựa trên thông tin và tri thức, việc học không phải là nỗ lực chỉ dạy một lần mà là một quá trình liên tục. Đòi hỏi nhân viên phải học nhanh chóng và thường xuyên để bắt kịp với tiến bộ công nghệ. Cạnh tranh toàn cầu và thay đổi nhanh chóng. Trước những thay đổi này, các bộ phận đào tạo đã xem xét các mô hình quản lý để cải tiến và cách mạng hóa cách họ thiết kế và cung cấp việc học trong các cơ sở tổ chức. Ngành đào tạo nhận thấy rằng họ đã bỏ qua các yếu tố quan trọng của thực hành kinh doanh tốt: chiến lược và giá trị. Việc đào tạo phải phát triển mối liên hệ rõ ràng với các sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Và phải chứng minh rằng nó đã góp phần giúp tổ chức đạt được các sứ mệnh và mục tiêu đó. Các đại học doanh nghiệp bắt đầu hình thành vào những năm 1950 để giúp tạo ra những kết nối đó.

c, Mục đính chính của mô hình Đại học doanh nghiệp:

Mặc dù đại học doanh nghiệp không có một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi. Nhưng các mức độ chiến lược và giá trị khác nhau dường như thường được quy cho các thiết kế đại học doanh nghiệp lâu dài. Cho dù mục đích chính của họ là xây dựng năng lực, thúc đẩy sự thay đổi tổ chức, duy trì khả năng cạnh tranh của công ty, tuyển dụng và giữ chân nhân tài hay phục vụ khách hàng. Hầu hết các trường đại học doanh nghiệp đều được thành lập dựa trên các phương thức kinh doanh chiến lược và ý thức tự giác về trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của tổ chức và hiệu quả. Các đại học doanh nghiệp có tính chiến lược ở chỗ chúng được lập kế hoạch và mô hình hóa để hoàn thành sứ mệnh của tổ chức. Chúng hướng đến kết quả bởi vì chúng chỉ tồn tại miễn là chúng có thể chứng minh giá trị của chúng đối với tổ chức.

Một trong những đặc điểm phức tạp của phong trào đại học doanh nghiệp là thuật ngữ này được áp dụng cho các tổ chức trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Bạn có thể tìm thấy một công ty với một trường đại học tổng hợp mới chỉ ở giai đoạn sơ khai nơi mà sự liên kết và thể hiện giá trị, có lẽ là rất hời hợt. Bạn có thể tìm thấy một tổ chức khác sử dụng cùng một ngôn ngữ đại học của công ty với các chiến lược và chỉ số mạnh mẽ hơn nhiều. Đừng bối rối bởi sự khác biệt; chỉ cần chấp nhận chúng như các giai đoạn phát triển khác nhau.

Những nguyên tắc và đặc điểm này cho thấy rằng cách tiếp cận chiến lược để học tập và phát triển – thường đạt được thông qua một trường đại học doanh nghiệp – là một sự mở rộng của cách tiếp cận truyền thống hơn. Các đại học doanh nghiệp tốt nhất coi những ý tưởng này như là những thực hành tiến hóa không từ bỏ mà xây dựng dựa trên những truyền thống của quá khứ. Gọi nó là một đại học công ty, một học viện, một trung tâm xuất sắc; tập trung vào những biến số này sẽ đưa bạn vào con đường tích hợp học tập như một thành phần cạnh tranh hơn trong doanh nghiệp của bạn.

=> Ở Việt Nam, chiến lược xây dựng mô hình ĐHDN được phân tích rõ ở bài báo sau: CEO edX với chiến lược hình thành đại học doanh nghiệp

2, Tóm tắt chung:

Trên đây đã phân tích giúp bạn Đại học doanh nghiệp là như thế nào. Hy vọng bạn có cái nhìn tổng quan về ngành học này. Tránh việc hiểu nhầm lẫn giữa mô hình học Đại học doanh nghiệp và Đại học truyền thống. Hiểu rõ điều này là một cơ hội lựa chọn con đường học tập rất tốt sau khi tốt nghiệp THPT Quốc Gia.