Danh sách sự kiện

Th5
08

Công bố điểm thi thử THPT môn Sinh học và GDCD online tại Đại học edX

Đại học edX Công bố điểm thi thử THPT môn Sinh học và GDCD online cho các thí sinh tham gia thi thử ngày 07/05/2019

DETAIL
Th5
08

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh và GDCD online– Đại học edX

Đại học edX công bố Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh và môn GDCD cho các em học sinh lớp 12 được trải nghiệm áp lực tâm lý và tự kiểm tra kiến thức của mình

DETAIL
Th5
07

Công bố điểm thi thử THPT môn Hoá Học online đợt 4 tại Đại học edX

Đại học edX Công bố điểm thi thử THPT môn Hoá Học online đợt 4 cho các thí sinh tham dự thi thử THPT môn Hoá Học

DETAIL
Th5
07

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá học online lần 4 – Đại học edX

Đại học edX công bố Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá học online lần 4 cho các thí sinh lớp 12 tham gia thi thử ngày 07/04/2019. Giúp các em tự kiểm tra kiến thức và áp lực tâm lý

DETAIL
Th5
06

Công bố điểm thi thử THPT môn Vật Lý online đợt 4 tại đại học edX

Đại học edX Công bố điểm thi thử THPT môn Vật Lý online đợt 4 cho các học sinh lớp 12 tham gia thi thử THPT môn Vật Lý lần 4 tại đại học edX ngày 06/05/2019.

DETAIL
Th5
06

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý online lần 4 – Đại học edX

Đại học edX công bố Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý online lần 4 cho các học sinh khối 12. Giúp các em trải nghiệm áp lực tâm lý và tự kiểm tra kiến thức của mình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia

DETAIL