Mọi thầy giáo đều biết rằng “dạy hiệu quả” dẫn tới “học hiệu quả” . Điều đó giúp sinh viên sẽ có kiến thức và kĩ năng để đạt tới mục tiêu của họ. Vậy dạy và học bằng cách nào cho hiệu quả?

1 – Thay đổi phương pháp dạy và học

Trong nhiều năm, các trường thường đo “học hiệu quả” dựa trên hiệu năng của sinh viên qua các kì thi. Thi truyền thống phần lớn dựa trên khả năng ghi nhớ sự kiện và dữ liệu từ nội dung nào đó. Vấn đề là kiểu học này chỉ tạo ra người tốt nghiệp có trí nhớ tốt. Chỉ nhắc lại các câu trong sách nhưng không thể áp dụng được tri thức để giải quyết vấn đề.

Nghiên cứu về lớp học thấy rằng sau bài giảng sinh viên có thể nhớ được 60% điều thầy giáo nói trong mười phút đầu. Nhưng chỉ nhớ 20% điều thầy nói sau đó. Nó kết luận rằng
“Phương pháp đọc bài giảng không còn phù hợp với lớp học ngày nay.” Nghiêm cứu phương pháp dạy mới tại tại đây

Tổng hợp Điểm chuẩn Ngành Tài chính - Ngân hàng 2021 tại TP Hồ Chí Minh

2 – Các tiêu chí đánh giá hiệu quả dạy và học 

7 mức hiệu quả dạy mà giảng viên có thể tuân theo để cải tiến tính hiệu quả dạy và học của sinh viên. Tạo điều kiện phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề:

 – Mức tri thức 

Sinh viên nên có khả năng nhắc lại điều họ được dạy và học (kĩ thuật truyền thống hay phong cách ghi nhớ). Ví dụ: Mô tả vòng đời phát triển của loài bướm.

 – Mức hiểu thấu

 Sinh viên phải có khả năng chứng tỏ hiểu biết của họ về các khái niệm được dạy. Bằng việc giải thích “theo cách riêng của họ” về khái niệm này. Ví dụ: Giải thích chi tiết từng giai đoạn phát triển của loài bướm.

 – Mức áp dụng

Sinh viên phải có khả năng giải quyết các vấn đề. Để chứng tỏ rằng họ có thể áp dụng tốt khái niệm này. Ví dụ: Bạn sẽ làm gì nếu sâu bướm đang phá kén? Điều gì xảy ra nếu chúng phá kén thành công? Bạn có thể can thiệp vào quá trình ý không?

Điểm chuẩn Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2021

 Mức phân tích : 

Sinh viên nên có khả năng phân tích bài được dạy và  học bằng cách chia thành các phần nhỏ. Hình thành nên thói quen tìm câu trả lời cho tình huống nào đó. Ví dụ: Bướm tạo kén bằng cách nào? Kén có tác dụng gì? Tại sao phải cần kén cho giai đoạn phát triển?

 – Mức tổng hợp : 

Sinh viên phải có khả năng tạo ra cái gì đó bằng việc tổng hợp những kiến thức đã được dạy học. Ví dụ, sinh viên kiến trúc sau khi hoàn thành đồ án bao gồm phác thảo, độ tính toán chính xác để tạo ra mô hình.

 – Mức đánh giá :

 Sinh viên phải có khả năng đánh giá vấn đề và đưa ra giải pháp. Ví dụ: sinh viên phải xác định đồ án nào phù hợp khả thi nhất trong tất cả bài. Và xây dựng mô hình đó.

 – Mức giải quyết vấn đề:

Sinh viên phải có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp. Bằng cách chia nó ra thành chuỗi các bước, như tách nhỏ vấn đề, phác thảo sơ đồ, đưa ra giải pháp,… Ví dụ với một yêu cầu phần mềm đã cho, sinh viên phải có khả năng phân tích chúng. Chia chúng thành nhiều chức năng, từng chức năng có thể được chia ra thành nhiều nhiệm vụ. Từng nhiệm vụ được kết nối với nhiệm vụ khác liên kết chúng với nhau rồi đưa ra kết quả.

3 – Cách thực hiện các tiêu chí dạy và học hiệu quả

Áp dụng mức hiệu quả dạy và học này vào việc đảm bảo sinh viên sẽ học. Giảng viên thường giao sinh viên để làm theo phương thức thảo luận trên lớp. Dưới dạng bài tập trên lớp hoặc làm việc nhóm.

Chi thức là then chốt của thành công

Để bắt đầu ở mức tri thức

Giảng viên thường dành quãng 10 tới 15 phút giảng giải. Và Nhấn mạnh vào khái niệm chính. Xong yêu cầu sinh viên nhớ lại tài liệu bài giảng để xem liệu họ có học được cái gì không. Bằng việc cho từng sinh viên một hay hai phút liệt kê ý chính trong bài. Giảng viên có thể đánh giá cách sinh viên đang chú ý tới bài giảng. Thỉnh thoảng sinh viên có thể không sẵn lòng cho câu trả lời, cho dù họ biết câu trả lời. Nhưng khi câu hỏi được đưa ra trong môi trường cạnh tranh (nhóm A giỏi hơn nhóm B vì đưa ra câu nhiều trả lời hơn). Phần lớn sinh viên sẽ cố đưa ra câu trả lời và tôi có được nhiều đáp án hơn.

Để đạt tới mức hiểu thấu

 Giảng viên yêu cầu sinh viên lập nhóm từ hai tới ba người. Sau bài giảng ngắn và bắt đầu thảo luận. Sau 1 tới 2 phút, giảng viên đặt ra câu hỏi và yêu cầu từng tổ trả lời theo lời riêng của họ. Để chắc rằng họ hiểu khái niệm mà đã được dạy và được học. 

Để đạt tới mức ứng dụng,

Giảng viên nêu ra vấn đề cho nhóm để đưa ra cách giải quyêt. Sau vài phút (2 tới 5 phút), chọn ngẫu nhiên một hay nhiều nhóm để trình bày giải pháp của họ. Lựa chọn nhóm ngẫu nhiên thay vì yêu cầu người tình nguyện. Nếu sinh viên biết rằng nhóm khác sẽ cho câu trả lời. Nhiều người thậm chí sẽ không bận tâm nghĩ về câu hỏi. 

Để đạt tới mức phân tích,

Giảng viên sẽ cho một thành viên trong nhóm một vấn đề. Thành viên nhóm đó phải có khả năng giải thích vấn đề một cách chi tiết cho nhóm. Khi các thành viên khác hỏi thêm để làm sáng tỏ những điểm không rõ ràng. Sau năm phút, giảng viên sẽ yêu cầu nhóm tóm tắt lại hiểu biết của họ về vấn đề. Và điều đó cho thấy họ có khả năng phân tích nó về chi tiết tốt tới mức nào.

Để đạt tới mức tổng hợp

 Giảng viên cho lớp một trường hợp hay tình huống để phân tích. Từng nhóm sẽ được yêu cầu liệt kê ra các giả định của họ, các vấn đề, lỗi sai. Trong trường hợp đó, hãy tìm câu trả lời và giải thích nó cho lớp. Lớp sẽ thảo luận để tìm ra lỗi trong bài đó và đưa ra kết luận cho trường hợp đó. Thỉnh thoảng giảng viên có thể giảng giải trường hợp từ một vài bước đầu. Rồi yêu cầu một sinh viên hay một nhóm tiếp tục công việc của đó.

Để đạt tới mức đánh giá,

Giảng viên sẽ cho lớp một trường hợp nghiên cứu, hay một vấn đề mà đã được giải quyết. Và yêu cầu lớp kiểm tra và đưa ra ý kiến về giải pháp hay tìm ra giải pháp thay thế.

Để đạt tới mức giải quyết vấn đề,

Giảng viên sẽ cho lớp một vấn đề phức tạp để giải quyết. Vì phải mất thời gian để giải quyết vấn đề này nên hầu hết nó được cho về nhà. Nhóm có vài ngày để giải quyết vấn đề và tới lớp để trình bày giải pháp.

Điểm chuẩn Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2021

Kết luận: Sinh viên càng có thực hành nhiều và tương tác trong các phương pháp học tích cực. Họ học tốt hơn và càng có khả năng tiếp thu kiến thức đã được dạy và học. Điều đó rất tốt cho việc phát triển các kĩ năng cần thiết. Bằng việc đi theo các nguyên lí học hiệu quả này, giảng viên có thể chuẩn bị tài liệu giảng tốt hơn. Các nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Tạo điều kiện cho các hoạt động trong lớp như giao bài tập về nhà, và kiểm tra.

 

Nguồn: Ebook Phương pháp giảng dạy – Giáo sư John Vu

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây