Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của toàn bộ các thí sinh trên cả nước. Vấn đề đang được quan tâm nhất đối với các bạn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào HUC trong những ngày này là Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội 2021 sẽ thay đổi thế nào để có phương án điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

1. Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội 2021

a. Nhận xét

Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội điểm chuẩn 2021 với mặt bằng chung ở mức khá. Dưới đây là tổng hợp Dự đoán Điểm chuẩn Đại học Văn hóa TP Hà Nội 2021 với các ngành đào tạo. Vậy Ad tạm thời có thể dự đoán HUC Điểm chuẩn 2021 như sau:

b. Dự đoán

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa TP Hà Nội 2021 cập nhật mới nhất: 

Tên ngành Điểm chuẩn 2021 Ghi chú

Ngôn ngữ Anh

Đang cập nhật  

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đang cập nhật  

Luật

Đang cập nhật  

Báo chí

Đang cập nhật  

Gia đình học

Đang cập nhật  

Kinh doanh xuất bản phẩm

Đang cập nhật  

Thông tin – Thư viện

Đang cập nhật  

Quản lý thông tin

Đang cập nhật  

Bảo tàng học

Đang cập nhật  

Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa

Đang cập nhật  

Văn hóa học – Văn hóa truyền thông

Đang cập nhật  

Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại

Đang cập nhật  

Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

Đang cập nhật  

Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS (7220112B)

Đang cập nhật  

QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Đang cập nhật  

QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình

Đang cập nhật  

QLVH – Quản lý di sản văn hóa

Đang cập nhật  

QLVH – Biểu diễn nghệ thuật

Đang cập nhật  

QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa

Đang cập nhật  

Du lịch – Văn hóa du lịch

Đang cập nhật  

Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn DL

Đang cập nhật  

Du lịch – Hướng dẫn DL Quốc tế

Đang cập nhật  

2. Tham khảo Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội 2021 qua 2 năm gần đây

a. Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội 2019 và 2020

– Nhận xét

  • Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội Việt Nam 2019

Với điểm chuẩn HUC 2019 được đánh giá là khá biến động. Đại học Văn hóa điểm chuẩn 2019 với mặt bằng chung là cao. Dưới đây là tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội 2019 với các ngành đào tạo. Các bạn cùng Ad tham khảo nhé. 
  • Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội 2020

Với điểm chuẩn HUC 2020 được đánh giá là khá biến động. Theo đó: điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn cao nhất là 29.25. Năm ngoái, mức điểm chuẩn vào ngành này là 31.75 – cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Đại học Văn hóa Hà Nội.

– Điểm chuẩn 2019 và 2020

Tên ngành Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020

 

Ngôn ngữ Anh

Xét học bạ Xét điểm thi THPT  Xét học bạ Xét điểm thi THPT 

 

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

 

D01: 34

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

 

C00: 27

D01: 26

Luật

 

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

 

C00: 25,50

D01: 24,50

 

Báo chí

 

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

 

C00: 25,50

D01: 24,50

 

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

 

 

Kinh doanh xuất bản phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

 

C00: 18

D01: 18

 

Thông tin – Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

 

C00: 18

D01: 18

 

Quản lý thông tin

 

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

 

C00: 23

D01: 22

 

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

 

C00: 18

D01: 18

 

Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa

 

19,75 (C00)

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

 

C00: 25,50

D01: 21,50

 

Văn hóa học – Văn hóa truyền thông

 

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

 

C00: 26

D01: 25

 

Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại

 

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

 

C00: 24

D01: 23

 

Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

 

Văn hóa các DTTSVN – Tổ chức và QL Du lịch vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 20,25

D01, D78, D96: 19,25

 

C00: 18

D01: 18

 

QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

 

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: 20,75

D01, D78, D96: 19,75

 

C00: 22,50

D01: 21,50

 

QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình

22,80 (C00)

21.20 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

 

C00: 18

D01: 18

 

QLVH – Quản lý di sản văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

 

C00: 21,50

D01: 20,50

 

QLVH – Biểu diễn nghệ thuật

 

27,75

 

 

QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa

 

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

 

C00: 25,25

D01: 25,25

 

Du lịch – Văn hóa du lịch

 

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

 

Du lịch – Lữ hành, Hướng dẫn DL

 

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

 

C00: 26,75

D01: 25,75

 

Du lịch – Hướng dẫn DL Quốc tế

 

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

 

D01: 33

4. Tổng kết

Trên đây, Ad đã giúp bạn tổng hợp Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Thành phố Hà Nội 2021 hy vọng bạn sẽ lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân và năng lực thi của mình. Chúc bạn chinh phục thành công HUC bạn nhé.
=>> Tham khảo thêm:
– Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2021: Tại đây
– Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân: Tại đây

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây