Đời sống sinh viên

Th3
30

Lời tâm sự của sinh viên năm nhất khi đến học tại đại học edX

Mỗi sinh viên đến học tại đại học edX là một câu chuyện khác nhau. Bạn thử đọc và ngẫm xem bạn sinh viên này đến với đại học edX khó khăn đến chừng nào ?

DETAIL

Sinh viên đại học edX tham gia tổ chức đêm doanh nghiệp 2018

1, Chương trình đêm doanh nghiệp 2018: Đêm doanh nghiệp là chương trình thường niên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội. Đây là chương trình thường niên của Hiệp hội. Nhằm tôn vinh các DN, doanh nhân có thành tựu nổi bật. Đồng thời cũng là dịp để các DN [...]
By HOANG ANH | Đời sống sinh viên
DETAIL