1, Chủ tịch edX nhận bằng khen Doanh nhân tiêu biểu năm 2017: 

           Video 1: Truyền hình Hà Nội đưa tin về Đêm doanh nghiệp 2017

2, Chủ tịch edX trong chương trình CEO – Chìa khoá thành công VTV 1:

       Video 2: VTV 1 đưa tin về chương trình CEO – Chìa khoá thành công

3, Chủ tịch edX bầu làm Thường trực Ban chấp hành Hanoisme:

         Video 3: Truyền hình Quốc hội đưa tin về Ban chấp hành Hanoisme

4, Chủ tịch edX là chủ tịch CLB doanh nhân Thương mại điện tử Hà Nội:

       Video 4: Truyền hình đưa tin về CLB doanh nhân Thương mại điện tử

5, Đại học edX hợp tác với Hanoisme ra mắt không gian khởi nghiệp:

            Video 5: Truyền hình Hà Nội đưa tin về không gian khởi nghiệp

6, Cơ hội việc làm trong ngành Thương mại điện tử tại Đại học edX:

            Video 6: Truyền hình đưa tin về cơ hội việc làm tại Đại học edX