Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp

Những năng lực của Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager)

Năng lực của Giám đốc tiếp thị
Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager) là một trong số những vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Thế nhưng bạn có thắc mắc Giám đốc tiếp thị cần có những năng lực gì?. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thấy được những năng lực của Giám đốc tiếp thị. 1. Năng lực của Giám đốc tiếp thị (Ưu...

Những kỹ năng của Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager)

Bạn có bao giờ thắc mắc những Giám đốc tiếp thị cần phải trau dồi những kỹ năng gì?. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thấy những yêu cầu về kỹ năng của Giám đốc tiếp thị 1. Kỹ năng của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 1) Học tập chủ động - Hiểu được ý nghĩa của thông...

Những kiến thức của Giám đốc tiếp thị

Một Giám đốc tiếp thị giỏi cần phải trang bị những kiến thức gì?. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về những kiến thức của Giám đốc điều tiếp thị (marketing manager). 1. Kiến thức của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 1) Bán hàng và Tiếp thị - Kiến thức về các nguyên tắc và...

Nhiệm vụ của Giám đốc tiếp thị

Một giám đốc tiếp thị giỏi cần phải làm những điều gì?. Bài viết này sẽ cho bạn thấy được nhiệm vụ của giám đốc tiếp thị 1. Nhiệm vụ của Giám đốc tiếp thị (ưu tiên số 1) Xác định, phát triển hoặc đánh giá chiến lược tiếp thị, dựa trên kiến ​​thức về mục tiêu thành lập, đặc điểm...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button