Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp

Nhiệm vụ của Giám đốc quan hệ công chúng

Giám đốc quan hệ công chúng thực hiện lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động được thiết kế để tạo ra hoặc duy trì hình ảnh công chúng thuận lợi hoặc nâng cao nhận thức về vấn đề cho tổ chức hoặc khách hàng của họ. Hãy đọc ngay những nhiệm vụ của Giám đốc...

Tổng quan về Giám đốc bán hàng

Dai-hoc-edx-tim-hieu-nganh-kinh-doanh-quoc-te-la-gi
Giám đốc bán hàng là một người biết lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động của người mua, và những người có liên quan liên quan đến việc mua nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ. 1. Nhiệm vụ của giám đốc bán hàng Đại diện cho công ty trong việc đàm phán hợp đồng và xây...

Tổng quan về vị trí Giám đốc kỹ thuật truyền thông

Kỹ năng công nghệ giám đốc kỹ thuật truyền thông cân có
Dưới đây là tổng quan về vị trí giám đốc kỹ thuật truyền thông mà đại học edX tổng hợp và đưa ra. Dựa và bản tổng hợp này, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để có 1 CV công việc phù hợp với nhu cầu của công ty. Hãy đọc và note lại để có thể...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button