Bước vào thế kỉ mới, xã hội, kinh tế thay đổi nhanh chóng. Đã đến lúc giáo dục phải vươn mình, thay đổi để thích nghi. Giáo dục thế kỉ 21 sẽ có diện mạo như thế nào?

Giáo dục thế kỉ 21 – “Xã hội tri thức”

1. Giáo dục thế kỉ cũ

Thế kỉ 20 là về công nghiệp hoá và yếu tố then chốt trong thiết lập ra “xã hội công nghiệp” là thay đổi của hệ thống giáo dục, từ nông nghiệp truyền thống sang hội tụ vào khoa học với các môn học như toán, lí, hoá và sinh v.v. Điều quan trọng cho mọi người trong xã hội công nghiệp là hiểu một số tri thức cơ bản về khoa học, những luật nào đó, và qui tắc của kinh tế, kĩ nghệ và y học v.v. Phần lớn tiến bộ và phát kiến của thế kỉ 20 là kết quả của thay đổi trong giáo dục.

2. Giáo dục thế kỉ 21 – Tiến bộ công nghệ

2.1 Học sinh phải có kỹ năng máy tính

Thế kỉ 21, tiến bộ của công nghệ là yếu tố then chốt thiết lập ra “xã hội tri thức”. Đó là thay đổi của hệ thống giáo dục từ khoa học cơ bản sang ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thường ngày. Nó bao gồm những bộ môn mới như khoa học máy tính, tin học, AI, v.v.

Trong thế giới ngày nay, mọi xã hội đều đang tiến lên để tận dụng ưu thế của các ứng dụng công nghệ mới. Điều quan trọng trong xã hội tri thức này là hiểu tri thức cơ bản của công nghệ. Như việc dùng máy tính, công nghệ di động, và Internet, v.v. Để chuẩn bị cho việc làm của thế kỉ 21, mọi học sinh phải được huấn luyện trong kĩ năng máy tính. Cũng như có tri thức nào đó về các ứng dụng công nghệ.

2.2 Đa nhiệm

Trong quá khứ, người tốt nghiệp đại học thường làm việc trong cùng việc làm trong thời gian lâu, đôi khi cả đời họ. Ngày nay, công nghệ thay đổi nhanh chón. Kĩ năng thay đổi khi nhu cầu thay đổi. Mọi học sinh phải phát triển kĩ năng học cả đời để song hành với xu hướng công nghiệp.

2.3 Deep learning

Giáo dục thế kỉ 21 - "Xã hội tri thức"
Giáo dục thế kỉ 21 – “Xã hội tri thức”

Ngày nay thế giới được kết nối và mở hơn. Bên cạnh các môn học như khoa học, công nghệ, toán học v.v. mọi học sinh phải học ít nhất một ngoại ngữ. Đồng thời phát triển tri thức cơ bản về toàn cầu hoá, tài chính, kinh tế, và môi trường.  Họ phải học Deep thinking, không chỉ ghi nhớ sự kiện. Họ cần áp dụng tri thức vào giải quyết vấn đề và phát triển kĩ năng tư duy phản biện. Những kĩ năng mới không thể được học nhanh chóng qua ghi nhớ. Nó phải được xây dựng dần qua nhiều năm học tập giáo dục.

Câu hỏi còn lại là làm sao thầy giáo đối phó được với những thay đổi này? Làm sao họ có thể dạy những kĩ năng mới này cho học sinh? Vai trò của thầy giáo là gì trong thế kỉ 21 này?

3. Vai trò của người thầy trong giáo dục thế kỉ 21

Hiển nhiên là vai trò của thầy giáo phải được định nghĩa lại để đáp ứng cho nhu cầu và đòi hỏi của thế giới được dẫn lái bởi công nghệ. Toàn thế giới đang tiến hoá nhanh chóng tới thay đổi này. Nhiều hệ thống giáo dục vẫn còn không thay đổi trong hàng trăm năm. Phần lớn các hệ thống giáo dục chủ yếu bao gồm các thầy giáo để truyền thụ tri thức của họ cho học sinh. Họ dựa trên chương trình đào tạo được xác định trong việc chuẩn bị cho học sinh thi đỗ một số bài kiểm tra được chuẩn hoá. Nhưng nếu nó không bắt kịp với thời đại thay đổi. Thì chúng ta cần nghi vấn giá trị của nó trong việc chuẩn bị cho học sinh về việc làm của tương lai.

Ngày nay với việc tăng trưởng nhanh chóng của Internet và học online (MOOCs), bất kì học sinh nào có truy nhập vào Internet đều có thể học đa dạng chủ đề mà có thể không được dạy tại hệ thống nhà trường. Câu hỏi còn lại cần được trả lời: Bố mẹ và học sinh có nên chấp nhận MOOCs để thay thế cho hệ thống trường học hiện thời không? Liệu có thể để cho học sinh học mọi thứ trực tuyến mà không đi tới trường không?

Nguồn: http://science-technology.vn/?p=5664

Đọc ngay để hiểu phương pháp học phù hợp với thế kỉ 21:  Multimedia learning method

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục