Có thể có rất nhiều người am hiểu về kỹ năng,nhiệm vụ hay kiến thức của Giám đốc điều hành (CEO). Nhưng không phải ai cũng nắm rõ được hoạt động công việc của các Giám đốc điều hành (CEO) là gì.Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về các hoạt động công việc thường ngày của một CEO.

1. Những hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO) (ưu tiên số 1)

 • Đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề – Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề. (Tầm quan trọng 94/100).
 • Giao tiếp với Người giám sát, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới – Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc gặp trực tiếp. (Tầm quan trọng 93/100).
 • Lấy thông tin – Quan sát, tiếp nhận và lấy thông tin từ tất cả các nguồn có liên quan. (Tầm quan trọng 93/100).
 • Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức – Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức với khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, hoặc qua điện thoại hoặc e-mail. (Tầm quan trọng 90/100).
 • Phát triển và Xây dựng Nhóm – Khuyến khích và xây dựng lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. (Tầm quan trọng 89/100).
 • Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo động lực cho cấp dưới – Cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện và giám sát việc thực hiện. (Tầm quan trọng 89/100).

2. Hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO) (ưu tiên số 2)

 • Phát triển mục tiêu và chiến lược – Thiết lập các mục tiêu dài hạn và cụ thể hóa các chiến lược và hành động để đạt được chúng. (Tầm quan trọng 88/100).
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân – Phát triển các mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với những người khác, và duy trì chúng theo thời gian. (Tầm quan trọng 88/100).
 • Giám sát và Kiểm soát Nguồn lực – Giám sát và kiểm soát các nguồn lực và giám sát việc chi tiêu tiền. (Tầm quan trọng 86/100).
 • Phân tích dữ liệu hoặc thông tin – Xác định các nguyên tắc, lý do hoặc sự thật cơ bản của thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt. (Tầm quan trọng 84/100).
 • Đánh giá phẩm chất của sự vật, dịch vụ hoặc con người – Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của sự vật hoặc con người. (Tầm quan trọng 84/100).
 • Giải quyết xung đột và thương lượng với người khác – Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết bất bình và xung đột, hoặc thương lượng với người khác. (Tầm quan trọng 82/100).
 • Đánh giá thông tin để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn – Sử dụng thông tin liên quan và đánh giá cá nhân để xác định xem các sự kiện hoặc quy trình có tuân thủ luật, quy định hoặc tiêu chuẩn hay không. (Tầm quan trọng 81/100).

3. Công việc ưu tiên số 3 của Giám đốc điều hành (CEO)

 • Xác định Đối tượng, Hành động và Sự kiện – Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc điểm giống nhau và phát hiện những thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.
 • Tương tác với máy tính – Sử dụng máy tính và hệ thống máy tính (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) để lập trình, viết phần mềm, thiết lập chức năng, nhập dữ liệu hoặc xử lý thông tin.
 • Tổ chức, Lập kế hoạch và Ưu tiên Công việc – Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để sắp xếp thứ tự ưu tiên, sắp xếp và hoàn thành công việc của bạn.
 • Phiên dịch ý nghĩa của thông tin cho người khác – Dịch hoặc giải thích thông tin có nghĩa là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào.
 • Cập nhật và sử dụng kiến ​​thức có liên quan – Cập nhật kỹ thuật và áp dụng kiến ​​thức mới vào công việc của bạn.

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 
=> Xem thêm:
Hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO)(Phần 2)

Hãy xem tiếp Hoạt động công việc của Giám đốc điều hành (CEO)(Phần 2) để có một cái nhìn chi tiết và cụ thể nhất về vị trí này.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục