Bạn có bao giờ tự hỏi các Giám đốc tiếp thị sẽ làm những gì trong doanh nghiệp của mình?. Vậy thì bài viết này chính là dành cho bạn. Bài viết này sẽ chỉ ra hoạt động công việc của Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager).

1. Hoạt động công việc của Giám đốc tiếp thị (Quan trọng số 1)

 • Giao tiếp với Người giám sát, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới – Cung cấp thông tin cho người giám sát, đồng nghiệp và cấp dưới qua điện thoại, dưới dạng văn bản, e-mail hoặc gặp trực tiếp.
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân – Phát triển các mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng và hợp tác với những người khác, và duy trì chúng theo thời gian.
 • Tương tác với máy tính – Sử dụng máy tính và hệ thống máy tính (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) để lập trình, viết phần mềm, thiết lập chức năng, nhập dữ liệu hoặc xử lý thông tin.
 • Đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề – Phân tích thông tin và đánh giá kết quả để lựa chọn giải pháp tốt nhất và giải quyết vấn đề.
 • Tổ chức, Lập kế hoạch và Ưu tiên Công việc – Phát triển các mục tiêu và kế hoạch cụ thể để ưu tiên, sắp xếp và hoàn thành công việc của bạn.

2. Hoạt động công việc của Giám đốc tiếp thị (Quan trọng số 2)

 • Lấy thông tin – Quan sát, tiếp nhận và lấy thông tin từ tất cả các nguồn liên quan.
 • Bán hàng hoặc ảnh hưởng đến người khác – Thuyết phục người khác mua hàng hóa hoặc thay đổi suy nghĩ hoặc hành động của họ.
 • Tư duy Sáng tạo – Phát triển, thiết kế hoặc tạo ra các ứng dụng, ý tưởng, mối quan hệ, hệ thống hoặc sản phẩm mới, bao gồm cả những đóng góp về nghệ thuật.
 • Xác định Đối tượng, Hành động và Sự kiện – Xác định thông tin bằng cách phân loại, ước tính, nhận ra sự khác biệt hoặc điểm giống nhau và phát hiện những thay đổi trong hoàn cảnh hoặc sự kiện.
 • Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức – Giao tiếp với những người bên ngoài tổ chức, đại diện cho tổ chức với khách hàng, công chúng, chính phủ và các nguồn bên ngoài khác. Thông tin này có thể được trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, hoặc qua điện thoại hoặc e-mail.
 • Phát triển và Xây dựng Nhóm – Khuyến khích và xây dựng lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm.

3. Hoạt động công việc của Giám đốc tiếp thị (Quan trọng tiếp theo)

 • Phát triển mục tiêu và chiến lược – Thiết lập các mục tiêu dài hạn và cụ thể hóa các chiến lược và hành động để đạt được chúng.
 • Phối hợp công việc và hoạt động của những người khác – Bắt các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo và tạo động lực cho cấp dưới – Cung cấp hướng dẫn và chỉ đạo cho cấp dưới, bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện và giám sát việc thực hiện.
 • Cập nhật và sử dụng kiến ​​thức có liên quan – Cập nhật kỹ thuật và áp dụng kiến ​​thức mới vào công việc của bạn.
 • Phân tích dữ liệu hoặc thông tin – Xác định các nguyên tắc, lý do hoặc sự thật cơ bản của thông tin bằng cách chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần riêng biệt.
 • Giải quyết xung đột và thương lượng với người khác – Xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp và giải quyết bất bình và xung đột, hoặc thương lượng với người khác.
 • Ước tính các Đặc tính Có thể Định lượng của Sản phẩm, Sự kiện hoặc Thông tin – Ước tính kích thước, khoảng cách và số lượng; hoặc xác định thời gian, chi phí, nguồn lực hoặc vật liệu cần thiết để thực hiện một hoạt động công việc.

4. Những hoạt động công việc khác

 • Phiên dịch ý nghĩa của thông tin cho người khác – Dịch hoặc giải thích thông tin có nghĩa là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào.
 • Lập kế hoạch Công việc và Hoạt động – Lên lịch các sự kiện, chương trình và hoạt động cũng như công việc của những người khác.
 • Huấn luyện và Phát triển Người khác – Xác định nhu cầu phát triển của người khác và huấn luyện, cố vấn hoặc giúp đỡ người khác nâng cao kiến ​​thức hoặc kỹ năng của họ.
 • Đánh giá phẩm chất của sự vật, dịch vụ hoặc con người – Đánh giá giá trị, tầm quan trọng hoặc chất lượng của sự vật hoặc con người.
 • Xử lý thông tin – Biên dịch, mã hóa, phân loại, tính toán, lập bảng, kiểm tra hoặc xác minh thông tin hoặc dữ liệu.
 • Giám sát Quy trình, Vật liệu hoặc Xung quanh – Giám sát và xem xét thông tin từ vật liệu, sự kiện hoặc môi trường, để phát hiện hoặc đánh giá các vấn đề.
 • Giám sát và Kiểm soát Nguồn lực – Giám sát và kiểm soát các nguồn lực và giám sát việc chi tiêu tiền.
 • Cung cấp Tham vấn và Tư vấn cho Người khác – Cung cấp hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho cấp quản lý hoặc các nhóm khác về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật, hệ thống hoặc quy trình.
 • Đào tạo và Giảng dạy Người khác – Xác định nhu cầu giáo dục của người khác, phát triển các chương trình hoặc lớp học hoặc chương trình giáo dục hoặc đào tạo chính thức, và giảng dạy hoặc hướng dẫn người khác.

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục