Hoạt động sinh viên

Th3
30

Lời tâm sự của sinh viên năm nhất khi đến học tại đại học edX

Mỗi sinh viên đến học tại đại học edX là một câu chuyện khác nhau. Bạn thử đọc và ngẫm xem bạn sinh viên này đến với đại học edX khó khăn đến chừng nào ?

DETAIL
Th3
04

Đại học edX tổ chức hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội

Để học sinh trường THPT Phan Đình Phùng hiểu rõ hơn về đại học edX. Ngày 02/03/2018 đại học edX phối hợp với BGH nhà trường để tổ chức hướng nghiệp cho học sinh THPT Phan Đình Phùng.

DETAIL