Tổ chức theo dây chuyền là phương thức tổ chức hành chính lâu đời nhất và đơn giản nhất. Theo kiểu tổ chức này, quyền lực chảy từ trên xuống dưới theo mối quan tâm. Dòng lệnh được thực hiện từ trên xuống dưới. Đây là lý do để gọi tổ chức này là tổ chức vô hướng, là chuỗi chỉ huy vô hướng, là một bộ phận và mảnh đất của loại tổ chức hành chính này. Trong kiểu tổ chức này, dòng lệnh được truyền tải trên cơ sở đồng đều mà không có bất kỳ khoảng trống nào trong giao tiếp và phối hợp diễn ra.

Đặc điểm của tổ chức dây chuyền

 1. Đây là hình thức tổ chức đơn giản nhất.
 2. Dòng quyền lực chảy từ trên xuống dưới.
 3. Các dịch vụ chuyên biệt và hỗ trợ không diễn ra trong tổ chức này.
 4. Có thể duy trì sự kiểm soát thống nhất của các nhân viên phụ trách tuyến. Vì họ có thể độc lập đưa ra các quyết định trong khu vực và lĩnh vực của họ.
 5. Kiểu tổ chức này luôn giúp mang lại hiệu quả trong giao tiếp và mang lại sự ổn định cho mối quan tâm.
  Tổ chức dây chuyền
  Nhu cầu về nhân lực trong thời 4.0

Điểm lợi của Tổ chức theo dây chuyền

 1. Đơn giản nhất
  Đây là phương pháp quản lý đơn giản nhất và lâu đời nhất.
 2. Sự thống nhất của Chỉ huy
  Trong các tổ chức này, mối quan hệ cấp trên – cấp dưới được duy trì và chuỗi lệnh vô hướng chảy từ trên xuống dưới.
 3. Kỷ luật tốt hơn
  Sự kiểm soát được thống nhất và tập trung vào một người. Do đó, anh ta có thể độc lập đưa ra quyết định của riêng mình. Kiểm soát thống nhất đảm bảo kỷ luật tốt hơn.
 4. Trách nhiệm cố định
  Trong kiểu tổ chức này, mọi người điều hành đường dây đều có quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm cố định gắn liền với mọi quyền hạn.
 5. Tính linh hoạt 
  Có sự phối hợp giữa cơ quan cấp cao nhất và cơ quan cấp dưới. Vì các mối quan hệ thẩm quyền rõ ràng, các quan chức cấp ngành độc lập và có thể linh hoạt đưa ra quyết định. Sự linh hoạt này mang lại sự hài lòng của các nhà điều hành tuyến.
 6. Quyết định nhanh chóng
  Do các yếu tố trách nhiệm cố định và sự thống nhất của chỉ huy, các quan chức có thể đưa ra quyết định nhanh chóng.

Điểm hại của việc hoạt động theo dây chuyền

 1. Quá phụ thuộc
  Các quyết định của người điều hành đường dây được thực hiện đến tận cùng. Điều này dẫn đến việc phụ thuộc quá nhiều vào các quan chức đường dây.
 2. Thiếu chuyên môn hóa  
  Một tổ chức dòng chảy theo một chuỗi vô hướng từ trên xuống dưới và không có phạm vi cho các chức năng chuyên biệt. Ví dụ, các lời khuyên của chuyên gia về bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi các nhà quản lý tuyến đều được thực hiện theo cùng một cách.
 3. Thông tin liên lạc không đầy đủ
  Các chính sách và chiến lược do cơ quan cao nhất lên khung được thực hiện theo cùng một cách. Điều này không để lại phạm vi liên lạc từ đầu bên kia. Các khiếu nại và đề xuất của cơ quan cấp dưới không được thông báo lại cho cơ quan cấp trên.
 4. Thiếu sự phối hợp
  Bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi các quan chức tuyến. Trong những tình huống nhất định, những quyết định sai lầm, đều được thực hiện theo cùng một cách. Do đó, mức độ phối hợp hiệu quả ít hơn.
 5. Lãnh đạo cơ quan
  Cán bộ quản lý có xu hướng lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình. Điều này dẫn đến lãnh đạo chuyên quyền và độc quyền trong mối quan tâm.

  Link xem thêm: https://www.managementstudyguide.com/line_organization.htm
Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây