Học bổng Tân sinh viên

Chương trình học bổng cho Tân sinh viên Đại học edX:

Với mục đích tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài, đồng thời khích lệ tinh thần học tập cho các học sinh lớp 12 tham gia xét tuyển vào Đại học edX. Ban lãnh đạo edX quyết định trao học bổng cho Tân sinh viên niên khoá 2021 – 2025 với các tiêu chí lựa chọn như sau.

a, Điều kiện xét học bổng:

Thí sinh trúng tuyển vào Đại học edX theo hình thức thi tuyển 5 vòng thi năng lực hoặc thí sinh được tuyển thẳng. Đồng thời thí sinh đã phải hoàn thành thủ tục nhập học theo thông báo trúng tuyển 2021.

b, Danh sách học bổng:

STT Tên học bổng Số lượng (Dự kiến) Tổng giá trị học bổng Tiêu chí lựa chọn
1 Học bổng Thủ khoa đầu vào điểm thi THPT 28 15.000.000/một học bổng Thí sinh đạt thủ khoa điểm thi THPT Quốc gia 2021 và hoàn thành thủ tục nhập học trong vòng 10 ngày kể từ ngày biết điểm thi.
2 Học bổng Tài năng cấp Quốc gia 28 15.000.000/một học bổng Thí sinh từng đạt giải cấp Quốc gia và hoàn thành thủ tục nhập học trước ngày 15/06/2021.
3 Học bổng Tài năng cấp Tỉnh 28 10.000.000/một học bổng Thí sinh đạt giải thi cấp tỉnh hoặc thành phố và hoàn thành thủ tục nhập học trước ngày 15/06/2021.
4 I love edX 280 6.000.000/một học bổng Thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học trước ngày 15/06/2021 sẽ được tặng 1 laptop trị giá 6.000.000 VNĐ
Tổng giá trị học bổng: 2.800.000.000 VNĐ (Hai tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

 

c, Một số lưu ý:

– Học bổng Thủ khoa đầu vào bằng điểm thi THPT Quốc Gia, Học bổng Tài năng cấp Quốc gia và Học bổng Tài năng cấp Tỉnh được nhận dưới hình thức miễn hoặc giảm học phí cho kỳ học tiếp theo. Học bổng là đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt.

– Thí sinh nhận học bổng “Tôi yêu edX” vẫn có thể nhận các học bổng khác nếu đạt đầy đủ tiêu chí của Đại học edX.

d, Thời hạn nhận học bổng:

Phòng đào tạo edX sẽ lên danh sách những bạn thí sinh đạt học bổng và công bố trao học bổng Đại học edX vào ngày khai giảng năm học 2021 – 2022.