Kỹ năng Quản lý là một thuật ngữ rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Tất cả các tổ chức – kinh doanh, chính trị, văn hóa hoặc xã hội đều tham gia vào hoạt động quản lý. Bởi vì chính việc sử dụng kĩ năng quản lý sẽ giúp đỡ và chỉ đạo các nỗ lực khác nhau hướng tới một mục đích xác định.

 1. Khái niệm và thông tin Quản lý

  NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Theo Harold Koontz , “Quản lý là một nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua và với những người trong các nhóm được tổ chức chính thức. Đó là một nghệ thuật tạo ra một môi trường trong đó mọi người có thể thực hiện và các cá nhân và có thể hợp tác để đạt được các mục tiêu của nhóm ”.

Đội ngũ giám đốc, trường phòng tại edX
Đội ngũ giám đốc, trường phòng tại edX

Quản lý là một hoạt động có mục đích. Nó là thứ hướng các nỗ lực của nhóm hướng tới việc đạt được một số mục tiêu đã xác định trước. Đó là quá trình làm việc với những người khác để đạt được hiệu quả các mục tiêu của tổ chức. Tất nhiên, các mục tiêu này có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Ví dụ: Đối với một doanh nghiệp, họ có thể tung ra sản phẩm mới bằng cách thực hiện khảo sát thị trường. Và đối với doanh nghiệp khác, họ có thể tối đa hóa lợi nhuận bằng cách giảm thiểu chi phí.

Quản lý liên quan đến việc tạo ra một môi trường bên trong: Đó là việc quản lý đưa vào sử dụng các yếu tố sản xuất khác nhau. Do đó, trách nhiệm của cấp quản lý là phải tạo ra những điều kiện có lợi cho để mọi người có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Nó bao gồm đảm bảo nguồn nguyên liệu sẵn có, tiền lương, xây dựng các quy tắc và quy định, v.v.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng quản lý tốt bao gồm cả hiệu lực và hiệu quả. Có hiệu lực nghĩa là thực hiện nhiệm vụ thích hợp. Tức là lắp chốt vuông vào lỗ vuông và chốt tròn vào lỗ tròn. Hiệu quả có nghĩa là thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, với chi phí ít nhất có thể với sự lãng phí tài nguyên tối thiểu.

Quản lý có thể được định nghĩa chi tiết trong các hạng mục sau:

 1. Quản lý như một quy trình

Như một quá trình, quản lý đề cập đến một loạt các chức năng liên quan đến nhau. Theo George R. Terry, đó là “quá trình quản lý tạo ra, vận hành và chỉ đạo tổ chức. Với mục đích thông qua các nỗ lực có hệ thống, phối hợp và đồng hành của con người. “Quản lý là một quá trình riêng biệt bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát. Được thực hiện để xác định và hoàn thành mục tiêu đã nêu bằng cách sử dụng con người và các nguồn lực khác ”. Như một quá trình, quản lý bao gồm ba khía cạnh:

Quản lý là Một quá trình xã hội 

Vì nhân tố con người là quan trọng nhất trong các nhân tố khác. Do đó, quản lý quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ giữa con người với nhau. Nhiệm vụ của quản lý là làm cho sự tương tác giữa mọi người – hiệu quả và hữu ích. Hướng tới đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Quản lý là Một quá trình tích hợp 

Quản lý thực hiện công việc tập hợp các nguồn lực. Đó là vật chất và tài chính của con người để đạt được mục đích của tổ chức. Vì vậy, là một chức năng quan trọng để mang lại sự hài hòa giữa các yếu tố khác nhau.

Quản lý là Một quá trình liên tục 

Nó là một quá trình không bao giờ kết thúc. Nó liên quan đến việc liên tục xác định vấn đề. Và giải quyết chúng bằng cách thực hiện các bước thích hợp. Đó là một quá trình đang diễn ra.

2. Quản lý như một hoạt động

Giống như các hoạt động khác do con người thực hiện như viết, chơi, ăn, nấu ăn,… Quản lý cũng là một hoạt động. Vì người quản lý là người hoàn thành các mục tiêu bằng cách chỉ đạo nỗ lực của những người khác. Quản lý như một hoạt động bao gồm:

Quản lý Hoạt động cung cấp thông tin 

Trong hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh. Người quản lý liên tục phải tiếp nhận và cung cấp thông tin bằng miệng hoặc văn bản. Một liên kết giao tiếp phải được duy trì. Với cấp dưới cũng như cấp trên để hoạt động hiệu quả của một doanh nghiệp.

Quản lý Các hoạt động mang tính quyết định 

Trên thực tế, tất cả các loại hoạt động của nhà quản lý đều dựa trên một hoặc các loại quyết định khác. Do đó, các nhà quản lý liên tục tham gia vào các quyết định thuộc các loại khác nhau. Quyết định của một nhà quản lý này trở thành cơ sở hành động của các nhà quản lý khác. (Ví dụ: Giám đốc bán hàng đang quyết định phương tiện và nội dung của quảng cáo).

Quản lý Hoạt động giữa các cá nhân 

Hoạt động trao đổi - bàn bạc
Hoạt động trao đổi – bàn bạc

Quản lý liên quan đến việc đạt được mục tiêu thông qua con người. Do đó, người quản lý phải tương tác với cấp trên cũng như cấp dưới. Họ phải duy trì quan hệ tốt với họ. Các hoạt động giữa các cá nhân bao gồm các nhiệm vụ phụ và chăm sóc vấn đề. (Ví dụ: Tiền thưởng được trao cho các đơn vị phụ).

3. Quản lý như một kỷ luật

Quản lý như một ngành đề cập đến nhánh kiến ​​thức được kết nối với nghiên cứu các nguyên tắc và thực hành quản trị cơ bản. Nó chỉ định một số quy tắc ứng xử nhất định mà người quản lý phải tuân theo. Và cũng có nhiều phương pháp khác nhau để quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả.

Quản lý như một kỷ luật quy định các quy tắc ứng xử nhất định cho các nhà quản lý. Quản lý là một khóa học hiện đang được giảng dạy chính thức trong các học viện và trường đại học. Sau khi hoàn thành một khóa học quy định hoặc tốt nghiệp về quản lý. Một người có thể nhận được việc làm như một nhà quản lý.

Bất kỳ nhánh kiến ​​thức nào đáp ứng hai yêu cầu sau đây được gọi là kỷ luật:

 1. Phải có những học giả & nhà tư tưởng truyền đạt kiến ​​thức liên quan thông qua nghiên cứu.
 2. Các kiến ​​thức cần được truyền thụ chính thức bởi các chương trình giáo dục và đào tạo.

Vì quản lý đáp ứng được cả hai vấn đề này, do đó nó đủ điều kiện để trở thành một kỷ luật. Mặc dù nó là một ngành học mới nhưng nó đang phát triển với tốc độ nhanh hơn.

4. Quản lý như một nhóm

Là đề cập đến tất cả những người thực hiện nhiệm vụ quản lý một doanh nghiệp. Khi chúng tôi nói rằng việc quản lý của ABC & Co là tốt. Chúng tôi đang đề cập đến một nhóm người đang quản lý. Trong thực tế thông thường, quản lý chỉ bao gồm lãnh đạo cao nhất. Tức là Giám đốc điều hành, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị,…  Nói cách khác, những người quan tâm đến việc đưa ra các quyết định quan trọng. Những người này được quyền sử dụng các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.

Hoạt động đội nhóm
Hoạt động đội nhóm

Quản lý như một nhóm có thể được xem xét theo 2 cách khác nhau:

 1. Tất cả các quản lý đã cùng nhau thực hiện.
 2. Chỉ quản lý cao nhất

Việc giải thích phụ thuộc vào ngữ cảnh mà các thuật ngữ này được sử dụng. Nói rộng ra, có 3 loại nhà quản lý:

 • Người quản lý gia đình/gia đình:. dựa trên tư cách là chủ sở hữu hoặc người thân của chủ sở hữu công ty.
 • Giám đốc chuyên môn:. Những người đã được bổ nhiệm dựa trên kiến ​​thức chuyên môn và bằng cấp của họ.
 • Các nhà quản lý chính trị/công chức:. Những người quản lý các công việc của khu vực công.

Các nhà quản lý đã trở thành một phần của nhóm ưu tú của xã hội. Vì họ được hưởng mức sống cao hơn trong xã hội.

5. Quản lý như một khoa học

Khoa học là một hệ thống kiến ​​thức liên quan đến một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Bao gồm các dữ kiện chung giải thích một hiện tượng. Nó thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa hai hoặc nhiều biến số. Khoa học nhấn mạnh các nguyên tắc chi phối mối quan hệ của chúng. Các nguyên tắc này được phát triển thông quan học quan sát và xác minh thử nghiệm.

Khoa học được đặc trưng bởi các tính năng chính sau:

Các nguyên tắc chấp nhận phổ biến trong quản lý

Các nguyên tắc khoa học thể hiện sự thật cơ bản về một lĩnh vực điều tra cụ thể. Những nguyên tắc này có thể được áp dụng trong mọi tình huống, mọi lúc và mọi nơi. Vd: luật hấp dẫn có thể áp dụng ở tất cả các nước không phân biệt thời gian.

Quản lý cũng bao gồm một số nguyên tắc cơ bản có thể được áp dụng phổ biến. Ví dụ như Nguyên tắc thống nhất chỉ huy, tức là một người, một sếp. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức – doanh nghiệp hay phi doanh nghiệp.

Thực nghiệm & Quan sát quản lý

Các nguyên tắc khoa học được bắt nguồn từ quá trình điều tra và nghiên cứu khoa học. Tức là chúng dựa trên logic. Vd: nguyên lý trái đất quay quanh mặt trời đã được khoa học chứng minh.

Các nguyên tắc quản lý cũng dựa trên sự tìm hiểu và quan sát khoa học. Chúng đã được phát triển thông qua các thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế của số đông. Của các nhà quản lý. Ví dụ, người ta nhận thấy rằng thù lao công bằng  giúp tạo ra một lực lượng lao động hài lòng.

Mối quan hệ Nhân quả trong quản lý 

Các nguyên tắc khoa học phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các biến số khác nhau. Ví dụ khi nung nóng các kim loại đều nở ra. Nguyên nhân là do nóng và kết quả là giãn nở.

Điều này cũng đúng đối với quản lý, do đó nó cũng thiết lập mối quan hệ nhân quả. Ví dụ: thiếu sự cân bằng giữa quyền hạn và trách nhiệm sẽ dẫn đến việc không hiệu quả. Tương tự, nếu người lao động được thưởng, lương công bằng thì họ sẽ làm việc chăm chỉ. Ngược lại khi không được đối xử công bằng và công bằng sẽ làm giảm năng suất của tổ chức.

Quản lý Kiểm tra tính hợp lệ & khả năng dự đoán

Tính giá trị của các nguyên tắc khoa học có thể được kiểm tra bất kỳ lúc nào. Hoặc bất kỳ số lần nào tức là chúng đứng trước thử thách của thời gian. Mỗi lần thử nghiệm này sẽ cho kết quả giống nhau. Hơn nữa các sự kiện trong tương lai có thể được dự đoán với độ chính xác hợp lý. Bằng cách sử dụng các nguyên tắc khoa học. Vd: H 2 & O 2 sẽ luôn cho H 2 O.

Các nguyên tắc quản lý cũng có thể được kiểm tra tính hợp lệ. Ví dụ: nguyên tắc thống nhất chỉ huy có thể được kiểm tra bằng cách so sánh hai người. Một người có một ông chủ duy nhất và một người có 2 ông chủ. Thành tích của người thứ nhất sẽ tốt hơn người thứ hai.

Quản lý có một hệ thống tri thức. Nhưng nó không chính xác như các khoa học vật lý khác như sinh học, vật lý và hóa học,… Lý do chính cho sự thiếu chính xác của khoa học quản lý là nó liên quan đến con người. Và rất khó dự đoán chính xác hành vi của chúng. Vì nó là một quá trình xã hội, do đó nó thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Nó là một khoa học linh hoạt. Đó là lý do tại sao các nguyên tắc của nó có thể tạo ra các kết quả khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Bởi vậy nó là một khoa học hành vi. Ernest Dale đã gọi nó là Khoa học mềm .

6. Quản lý như một nghệ thuật

Quản lý như một nghệ thuật
Quản lý như một nghệ thuật

Nghệ thuật ngụ ý việc áp dụng kiến ​​thức, kỹ năng để cố gắng đạt được kết quả mong muốn. Nghệ thuật được định nghĩa là việc áp dụng cá nhân hóa các nguyên tắc lý thuyết chung. Với nỗ lực đạt được kết quả tốt nhất có thể. Nghệ thuật có các khía cạnh sau:

Kiến thức thực tế về kỹ năng quản lý

Nghệ thuật đều đòi hỏi kiến ​​thức thực tế, do đó học lý thuyết là không đủ. Điều rất quan trọng là phải biết áp dụng thực tế các nguyên tắc lý thuyết. Ví dụ, để trở thành một họa sĩ giỏi. Người đó có thể không chỉ biết các màu sắc và cọ vẽ khác nhau. Ngoài ra còn có các kiểu dáng, kích thước, tình huống khác nhau,…để sử dụng chúng thích hợp. Một nhà quản lý không bao giờ có thể thành công nếu chỉ có bằng cấp. Anh ta cũng phải biết cách áp dụng các nguyên tắc khác nhau. Cụ thể trong các tình huống thực tế bằng chức năng của người quản lý.

Kỹ năng cá nhân cần thiết trong quản lý

Mặc dù cơ sở lý thuyết có thể giống nhau đối với mỗi nghệ sĩ. Nhưng mỗi người có phong cách và cách tiếp cận công việc của mình. Đó là lý do tại sao mức độ thành công và hiệu suất khác nhau giữa người này với người khác. Ví dụ: có một số họa sĩ có trình độ như MF Hussain được công nhận về phong cách của mình. Tương tự, quản lý như một nghệ thuật cũng được cá nhân hóa. Mỗi nhà quản lý đều có cách quản lý công việc riêng. Dựa trên kiến ​​thức, kinh nghiệm và tính cách của mình. Đó là lý do tại sao một số nhà quản lý được gọi là nhà quản lý giỏi. Trong khi những người khác lại là người tồi.

Kỹ năng Quản lý Sáng tạo

Mỗi nghệ sĩ đều có một yếu tố sáng tạo phù hợp. Đó là lý do tại sao anh ấy đặt mục tiêu sản xuất thứ gì đó chưa từng tồn tại trước đây. Nó đòi hỏi sự kết hợp của trí thông minh và trí tưởng tượng. Quản lý cũng mang bản chất sáng tạo như mọi nghệ thuật khác. Nó kết hợp các nguồn nhân lực và phi nhân lực một cách hữu ích để đạt được kết quả mong muốn. Nó cố gắng tạo ra âm nhạc ngọt ngào bằng cách kết hợp các hợp âm một cách hiệu quả.

Hoàn thiện thông qua thực hành

Thực hành làm cho một người đàn ông hoàn hảo. Mỗi nghệ sĩ ngày càng trở nên thành thạo hơn thông qua thực hành liên tục. Tương tự như vậy, các nhà quản lý học thông qua một nghệ thuật thử và sai ban đầu. Nhưng việc áp dụng các nguyên tắc quản lý qua nhiều năm khiến họ trở nên hoàn hảo trong công việc quản lý.

Định hướng mục tiêu trong kỹ năng quản lý

Mọi nghệ thuật đều hướng tới kết quả. Tương tự, quản lý cũng hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu đã xác định trước. Các nhà quản lý sử dụng các nguồn lực khác nhau để vân hành. Ví dụ như con người, tiền bạc, máy móc và phương pháp để thúc đẩy sự phát triển của một tổ chức.

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng quản lý là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi phải áp dụng những nguyên tắc nhất định chứ không phải nó là một nghệ thuật có trật tự cao nhất. Vì nó đề cập đến việc uốn nắn thái độ và hành vi của mọi người trong công việc.

Quản lý vừa là Khoa học vừa là Nghệ thuật

Quản lý vừa là một nghệ thuật vừa là một khoa học. Những điểm nêu trên cho thấy rõ rằng quản lý là sự kết hợp của cả khoa học và nghệ thuật. Nó được coi là một khoa học. Vì nó có một khối tri thức có tổ chức, chứa đựng chân lý phổ quát nhất định. Nó được gọi là một nghệ thuật. Vì quản lý đòi hỏi những kỹ năng nhất định vốn là sở hữu cá nhân của người quản lý. Khoa học cung cấp kiến ​​thức và nghệ thuật liên quan đến việc áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng.

Câu nói “Người quản lý được sinh ra” đã bị bác bỏ vì “Người quản lý được tạo ra”. Người ta đã nhận xét một cách khéo léo rằng quản lý là công việc lâu đời nhất của nghệ thuật và trẻ nhất của khoa học. Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng khoa học là gốc và nghệ thuật là thành quả.

7. Quản lý như một nghề

Trong một vài thập kỷ qua, các yếu tố như quy mô đơn vị kinh doanh ngày càng lớn. Quyền sở hữu tách khỏi quản lý, cạnh tranh ngày càng tăng,… Đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các nhà quản lý có trình độ chuyên môn. Nhiệm vụ của người quản lý đã khá chuyên biệt. Với kết quả của những phát triển này. Ban quản lý đã đạt đến một giai đoạn mà mọi thứ phải được quản lý một cách chuyên nghiệp.

Các yếu tố cần thiết của một nghề là:

Kiến thức chuyên ngành về quản lý

Một nghề phải có một hệ thống kiến ​​thức có thể được sử dụng để phát triển thành các chuyên gia. Mọi chuyên gia phải nỗ lực có chủ đích để có được kiến ​​thức chuyên môn. Tương tự, một nhà quản lý phải có lòng tận tâm để có được kiến ​​thức chuyên môn về khoa học quản lý.

Giáo dục & Đào tạo chính thức

Không ai có thể hành nghề mà không học qua một khóa học quy định. Nhiều viện quản lý đã được thành lập để truyền đạt giáo dục và đào tạo. Ví dụ, một CA không thể kiểm tra A/C trừ khi anh ta đã có bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp tương đương.

Nghĩa vụ xã hội của Quản lý

Nghề nghiệp là một nguồn sinh kế. Nhưng các chuyên gia chủ yếu được thúc đẩy bởi mong muốn phục vụ xã hội. Hành động của họ bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực và giá trị xã hội. Tương tự, một nhà quản lý không chỉ chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu mà còn với xã hội. Và do đó anh ta phải cung cấp hàng hóa có chất lượng với giá cả hợp lý cho xã hội.

Quy tắc Ứng xử trong việc quản lý

Các thành viên của một nghề nghiệp phải tuân theo một quy tắc ứng xử bao gồm các quy tắc và quy định nhất định. Các chuẩn mực về sự trung thực, liêm chính và đạo đức đặc biệt. Một quy tắc ứng xử được thực thi bởi một hiệp hội đại diện để đảm bảo kỷ luật tự giác giữa các thành viên của nó. Bất kỳ thành viên nào vi phạm đều có thể bị trừng phạt và tư cách thành viên của anh ta có thể bị thu hồi.

8. Các tính năng trong kỹ năng quản lý

Quản lý là một hoạt động liên quan đến việc hướng dẫn các nguồn nhân lực và vật chất để có thể đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bản chất của quản lý có thể được đánh dấu là: 

Định hướng Mục tiêu

Sự thành công của bất kỳ hoạt động quản lý nào được đánh giá bằng việc đạt được các mục tiêu hoặc mục tiêu đã xác định trước. Quản lý là một hoạt động có mục đích. Nó là một công cụ giúp sử dụng nhân lực và vật lực để thực hiện các mục tiêu. Ví dụ, mục tiêu của doanh nghiệp là thỏa mãn tối đa người tiêu dùng bằng cách sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá cả hợp lý. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng những người làm việc hiệu quả và sử dụng tốt hơn các nguồn lực khan hiếm.

Quản lý tích hợp Nguồn nhân lực, Vật chất và Tài chính

Trong một tổ chức, con người làm việc với các nguồn lực phi con người như máy móc, vật liệu, tài sản tài chính,… Ban quản lý tích hợp nỗ lực của con người vào các nguồn lực đó. Nó mang lại sự hài hòa giữa các nguồn lực con người, vật chất và tài chính.

Điều phối nguồn lực
Điều phối nguồn lực

Tính liên tục trong kỹ năng quản lý

Quản lý là một quá trình liên tục. Nó liên quan đến việc xử lý liên tục các vấn đề và sự cố. Nó liên quan đến việc xác định vấn đề và thực hiện các bước thích hợp để giải quyết nó. Ví dụ: mục tiêu của một công ty là sản xuất tối đa. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách khác nhau phải được định hình. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Tiếp thị và Quảng cáo cũng phải được thực hiện. Đối với chính sách này phải được đóng khung một lần nữa. Do đó, đây là một quá trình liên tục.

Tính lan tỏa

Quản lý được yêu cầu trong tất cả các loại hình tổ chức. Cho dù đó là tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa hay kinh doanh. Vì nó giúp và hướng các nỗ lực khác nhau hướng tới một mục đích xác định. Vì vậy, các câu lạc bộ, bệnh viện, đảng phái chính trị, trường cao đẳng, bệnh viện, các công ty kinh doanh đều yêu cầu quản lý. Khi có nhiều hơn một người tham gia làm việc vì một mục tiêu chung, việc quản lý là cần thiết. Cho dù đó là một công ty kinh doanh nhỏ hay một công ty lớn. Thì cần phải có sự quản lý ở mọi nơi bất kể quy mô hay loại hình hoạt động nào.

Quản lý là Hoạt động Nhóm

Quản lý ít quan tâm đến nỗ lực của từng cá nhân. Nó được quan tâm nhiều hơn đến các nhóm. Nó liên quan đến việc sử dụng nỗ lực của nhóm để đạt được mục tiêu xác định trước.

9. mục tiêu trong kỹ năng quản lý

Gắn kết mối quan hệ
Gắn kết mối quan hệ

Các mục tiêu chính của kỹ năng quản lý là:

Đạt được kết quả tối đa với nỗ lực tối thiểu

Mục tiêu chính của quản lý là đảm bảo kết quả đầu ra tối đa với nỗ lực và nguồn lực tối thiểu. Về cơ bản, ban lãnh đạo quan tâm đến việc suy nghĩ & sử dụng các nguồn lực về con người, vật lực và tài chính theo cách thức sao cho kết hợp tốt nhất. Sự kết hợp này dẫn đến giảm các chi phí khác nhau.

Tăng hiệu quả của các yếu tố sản xuất

Thông qua việc sử dụng hợp lý các yếu tố sản xuất khác nhau, hiệu quả của chúng có thể được tăng lên rất nhiều, có thể đạt được bằng cách giảm hư hỏng, lãng phí và đổ vỡ các loại, do đó dẫn đến tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc cần thiết cho sự phát triển và thịnh vượng của doanh nghiệp.

Sự thịnh vượng tối đa cho Người sử dụng lao động & Người lao động

Ban quản lý đảm bảo hoạt động nhịp nhàng và phối hợp của doanh nghiệp. Điều này một mặt giúp mang lại lợi ích tối đa cho người lao động. Trong điều kiện làm việc tốt, hệ thống tiền lương phù hợp, các kế hoạch khuyến khích. Một mặt và mặt khác mang lại lợi nhuận cao hơn cho người sử dụng lao động.

Cải thiện con người & Công bằng xã hội

Quản lý đóng vai trò như một công cụ để nâng cao và cải thiện xã hội. Thông qua việc tăng năng suất và việc làm, ban quản lý đảm bảo mức sống tốt hơn cho xã hội. Nó cung cấp công lý thông qua các chính sách thống nhất của nó.

10. Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý

Nó giúp Đạt được các Mục tiêu Nhóm

Nó sắp xếp các yếu tố sản xuất, lắp ráp và tổ chức các nguồn lực, tích hợp các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu. Nó hướng các nỗ lực của nhóm hướng tới việc đạt được các mục tiêu đã xác định trước. Bằng cách xác định mục tiêu của tổ chức rõ ràng sẽ không lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức. Ban quản lý chuyển đổi các nguồn lực vô tổ chức của con người, máy móc, tiền bạc, v.v. thành các doanh nghiệp hữu ích. Các nguồn lực này được điều phối, chỉ đạo và kiểm soát theo cách thức mà doanh nghiệp hướng tới việc đạt được các mục tiêu.

Sử dụng tối ưu các nguồn lực là kỹ năng quản lý

Quản lý sử dụng tất cả các nguồn lực vật chất và con người một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến hiệu quả trong quản lý. Ban quản lý cần cung cấp khả năng sử dụng tối đa các nguồn tài nguyên khan hiếm. Bằng cách chọn cách sử dụng thay thế tốt nhất có thể trong ngành từ các mục đích sử dụng khác nhau. Nó sử dụng các chuyên gia. Các dịch vụ này dẫn đến việc sử dụng các kỹ năng, kiến ​​thức của họ. Nếu nhân viên và máy móc đang sản xuất tối đa thì sẽ không có bất kỳ nguồn lực nào được sử dụng.

Giảm chi phí là kỹ năng quản lý quan trọng

Nó đạt được kết quả tối đa thông qua đầu vào tối thiểu bằng cách lập kế hoạch phù hợp và bằng cách sử dụng đầu vào tối thiểu & nhận được đầu ra tối đa. Ban Giám đốc sử dụng các nguồn lực vật chất, con người và tài chính theo cách thức kết hợp tốt nhất. Điều này giúp giảm chi phí.

Thiết lập Tổ chức hợp lý 

Không chồng chéo các nỗ lực (các chức năng phối hợp nhịp nhàng). Thiết lập cơ cấu tổ chức hợp lý là một trong những mục tiêu của quản lý phù hợp với mục tiêu của tổ chức và để thực hiện được điều này, nó thiết lập mối quan hệ quyền hạn và trách nhiệm hiệu quả tức là ai chịu trách nhiệm trước ai, ai có thể đưa ra chỉ thị cho ai, ai là cấp trên & những ai là cấp dưới. Ban quản lý bổ sung các vị trí khác nhau với đúng người. Có kỹ năng, đào tạo và trình độ phù hợp. Tất cả các công việc nên được giải phóng cho mọi người

Yếu tố cần thiết cho sự thịnh vượng của xã hội

Quản lý hiệu quả dẫn đến sản xuất kinh tế tốt hơn, từ đó giúp tăng phúc lợi của con người. Quản lý tốt làm cho một nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách tránh lãng phí nguồn lực khan hiếm. Nó cải thiện mức sống. Nó làm tăng lợi nhuận có lợi cho doanh nghiệp và xã hội.  Giúp đạt được sản lượng tối đa với chi phí tối thiểu bằng cách tạo ra các cơ hội việc làm. Tổ chức đưa ra các sản phẩm và nghiên cứu mới có lợi cho xã hội.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về: Kiến thức tổng quan về Quản lý

Xem thêm: Kỹ năng bán hàng – tư vấn

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây