Bạn đang có khát vọng trở thành một giám đốc điều hành (CEO) trong tương lai?. Trong thời đại 4.0 hiện nay không thể không kể đến sự trợ giúp của công nghệ.Vậy bạn có biết một CEO giỏi sẽ cần phải trang bị cho mình những kỹ năng công nghệ nào hay không?. Hãy theo dõi bài viết để biết thêm thông tin.

1. Kỹ năng công nghệ trong một số phần mềm cơ bản

CEO là những người lập kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối các hoạt động điều hành ở cấp quản lý cao nhất.Do vậy nên các CEO cần phải biết và sử dụng tốt các phần mềm thông dụng.Dưới đây là một số phần mềm cơ bản mà các CEO cần phải biết:

+ Phần mềm xử lý văn bản – Microsoft Word
+ Bộ phần mềm văn phòng – Microsoft Office
+ Phần mềm trình duyệt Internet – Phần mềm trình duyệt web
+ Phần mềm trình chiếu – Mentimeter; Microsoft Powerpoint
+ Phần mềm bảng tính – Microsoft Excel
+ Phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn – Microsoft Publisher
+ Phần mềm quản lý tài liệu – Adobe Systems Adobe Acrobat
+ Phần mềm thư điện tử – Phần mềm thư điện tử ; Phần mềm Listserv; Microsoft     Outlook
+ Phần mềm đồ họa hoặc ảnh – Phần mềm trình chiếu đồ họa; SmugMug Flickr
+ Phần mềm kế toán chấm công – Phần mềm Chính xác Macola ES Labour Performance; Trình hướng dẫn kế thừa giải pháp Norchard

2. Kỹ năng công nghệ trong các phần mềm nâng cao

Để trở thành một CEO giỏi,thì chỉ biết một số phần mềm cơ bản là chưa đủ. Mà còn cần phải hiểu biết sâu sắc về các phần mềm nâng cao.Vậy các phần mềm nâng cao đó là gì?

+ Phần mềm kế toán – Kế toán xây dựng ComputerEase; Phần mềm kế toán quỹ; Intuit QuickBooks ; Kế toán Sage 50
+ Phần mềm phân tích hoặc khoa học – Giải pháp Phân tích Web Lyris HQ; Nedstat Sitestat; Phần mềm báo cáo quảng cáo trực tuyến
+ Phần mềm quy trình làm việc nội dung – Atlassian JIRA
+ Phần mềm CRM quản lý quan hệ khách hàng – Blackbaud The Raiser’s Edge; Đồng bộ hóa máy chủ Oracle Siebel
+ Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
+ Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu – Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu
+ Phần mềm truy vấn và giao diện người dùng cơ sở dữ liệu – AdSense Tracker; Hộp dữ liệu; Microsoft Access ; Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL
+ Phần mềm tích hợp ứng dụng doanh nghiệp – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML
+ Phần mềm ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Microsoft Dynamics ; Microsoft Dynamics GP ; Oracle PeopleSoft ; SAP
+ Phần mềm nhân sự – Halogen e360; Thẩm định điện tử Halogen; Hệ thống thông tin nhân sự HRIS; Infor SSA Human Capital Management
+ Phần mềm quản lý dự án – HCSS HeavyBid; HCSS HeavyJob; Dự án Microsoft ; Microsoft SharePoint
+ Phần mềm phát triển nền tảng web – PHP: Hypertext Preprocessor

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục