Các Giám đốc E-commerce giỏi không chỉ phải có kỹ năng thực tế. Mà còn phải thuần thục các kỹ năng công nghệ. Vậy những kỹ năng đó là gì?. Bài viết này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về những kỹ năng công nghệ của Giám đốc E-commerce.

1.Kỹ năng công nghệ của Giám đốc E-commerce (Ưu tiên số 1)

 • Kỹ năng về đồ họa thông tin và hình ảnh hóa dữ liệu
 • Có khả năng phân tích hành vi khách hàng
 • Kỹ năng về sử dụng phần mềm trong quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Phân tích dữ liệu: Giám đốc E-commerce sẽ cần phải thu thập, khai thác và quản lý các loại dữ liệu khác nhau  
 • Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO)
 • Quản lý khôi phục thảm họa ICT  
 • Kỹ năng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ như laptop, smartphone,…
Kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ
Kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ

2. Kỹ năng công nghệ của E-commerce managerment (Ưu tiên số 2)

 • Kỹ năng quản lý các chiến dịch thương mại điện tử 
 • Giám đốc E-commerce cũng cần phải trang bị kỹ năng trong xây dựng chiến lược công nghệ điện tử
 • Kỹ năng sử dụng công cụ quản lý tài sản trí tuệ
 • Khai thác dữ liệu và mô hình hóa, 
 • Tiếp thị công cụ tìm kiếm có trả tiền (SEM)
 • Kỹ năng quản lý hiệu suất trang web
  Kỹ năng về Thương mại điện tử
  Kỹ năng về Thương mại điện tử

  3. Một số kỹ năng công nghệ khác 

 • Tiếp thị truyền thông xã hội, các kênh Social media như facebook, instagram, linkedin,…
 • Kỹ năng nắm bắt nguyên tắc thiết kế và giao tiếp trực quan
 • Nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng của thị trường
 • Năng lực xử lý về kỹ thuật khẩn cấp
 • Một vài kỹ năng công nghệ khác chẳng hạn như kiểm tra kho, lập kế hoạch tổ chức và thiết lập mục tiêu, kỹ năng xuất bản in ấn,… 

   

=> Nguồn được lấy từ : skillsfuture.gov.sg

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục