Các Giám đốc tiếp thị giỏi không chỉ phải có kỹ năng thực tế. Mà còn phải thuần thục các kỹ năng công nghệ. Vậy những kỹ năng đó là gì?. Bài viết này sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về những kỹ năng công nghệ của Giám đốc tiếp thị.

1. Kỹ năng công nghệ của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 1)

 • Phần mềm truy cập – Citrix
 • Phần mềm kế toán – Phần mềm kế toán quỹ; Intuit QuickBooks ; Phần mềm thuế
 • Phần mềm phân tích hoặc khoa học – Thống kê SPSS của IBM ; Minitab ; SAS ; MathWorks MATLAB
 • Phần mềm máy chủ ứng dụng – GitHub
 • Phần mềm phân tích dữ liệu và trí tuệ kinh doanh – IBM Cognos Impromptu ; MicroStrategy ; Phiên bản Doanh nghiệp Thông minh Doanh nghiệp của Oracle ; Qlik Tech QlikView
 • Phần mềm máy chủ truyền thông – IBM Domino
 • Phần mềm đào tạo dựa trên máy tính – Padlet
 • Phần mềm quy trình làm việc nội dung – Atlassian JIRA
 • Phần mềm CRM quản lý quan hệ khách hàng – Blackbaud The Raiser’s Edge; Oracle Eloqua; QAD Tiếp thị Tự động hóa; Phần mềm Salesforce

2. Kỹ năng công nghệ của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 2)

 • Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu – Apache Hive ; Elasticsearch ; NoSQL ; Oracle PL / SQL
 • Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu – Phần mềm báo cáo cơ sở dữ liệu
 • Giao diện người dùng cơ sở dữ liệu và phần mềm truy vấn – Airtable; Amazon Redshift ; Phần mềm AWS của Amazon Web Services ; MySQL
 • Phần mềm khai thác dữ liệu – Google Analytics
 • Phần mềm truyền thông trên máy tính để bàn – Eko
 • Phần mềm xuất bản trên máy tính để bàn – Adobe Systems Adobe InDesign ; Nhà xuất bản Microsoft
 • Phần mềm môi trường phát triển – Microsoft Azure ; Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng VBA ; Microsoft Visual Basic Scripting Edition VBScript ; Ruby
 • Phần mềm quản lý tài liệu – Adobe Systems Adobe Acrobat ; Hệ thống Adobe Adobe Reader; Dropbox
 • Phần mềm thư điện tử – IBM Notes ; Microsoft Outlook
 • Phần mềm tích hợp ứng dụng doanh nghiệp – Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML ; IBM InfoSphere DataStage

3. Một số kỹ năng công nghệ khác 

 • Phần mềm ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Microsoft Dynamics ; NetSuite ERP ; Oracle Hyperion ; Oracle PeopleSoft
 • Phần mềm quản lý hệ thống doanh nghiệp – phần mềm IBM Power Systems; Splunk Enterprise
 • Phần mềm hệ thống chuyên nghiệp – Oracle Beehive
 • Phần mềm phân tích tài chính – Delphi Technology; Oracle E-Business Suite Financials
 • Phần mềm tìm kiếm hoặc truy xuất thông tin – LexisNexis

 => Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây