Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

Phương pháp động viên sinh viên ở Đại học

phuong-phap-dong-vien-sinh-vien-o-dai-hoc
Nhiều sinh viên năm thứ nhất tới đại học đều có những ý tưởng và mơ ước về tương lai. Các giáo sư đại học cần phải nắm được nhiệt tình của sinh viên. Đồng thời phát triển kết nối giữa điều sinh viên sẽ học và nghề nghiệp tương lai của các em. Bài viết này là chia...

Phương pháp dạy sinh viên ở Đại học

phuong-phap-day-sinh-vien-o-dai-hoc
Một số sinh viên vào đại học mà không có phương hướng về nghề nghiệp. Hoặc bạn ý không có động cơ để học cái gì. Vì họ không biết cách học trong môi trường đại học vì nó khác với trường THPT. Để giúp việc học của sinh viên có động cơ và mục đích rõ ràng. Tôi...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button