Ngành bán hàng

Th4
25

Chuyên đề kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh

Đại học edX đào tạo chuyên đề kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh cho sinh viên các ngành đào tạo tại đại học edX. Giúp sinh viên ứng dụng kỹ năng này vào việc phân tích nhu cầu của khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.

By HOANG ANH | Ngành bán hàng
DETAIL
Th4
22

Chuyên đề kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh – Đại học edX

Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là kỹ năng vô cùng quan trọng của người quản lý doanh nghiệp. Đại học edX xây dựng chuyên đề kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh cho các sinh viên thuộc mọi khối ngành

By HOANG ANH | Ngành bán hàng
DETAIL
Th3
26

Chương trình đào tạo ngành bán hàng – Đại học edX

Bạn đang tìm hiểu về ngành bán hàng. Ngành bán hàng là ngành có nhu cầu nhân sự rất lớn chúng ta cùng tìm hiểu về chương trình đào tạo ngành bán hàng tại đại học edX. Từ đó bạn sẽ có lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp.

By HOANG ANH | Ngành bán hàng
DETAIL
Th3
11

Phương thức xét tuyển vào đại học edX

Nghiên cứu cho thấy, một trong những lý do sinh viên ra trường làm không đúng ngành đó là các em lựa chọn ngành học không phù hợp với bản thân.Với phương châm: “Dạy hay không bằng dạy đúng người phù hợp”, đại học edX xây dựng các vòng xét tuyển sinh viên như sau.

DETAIL
Th3
02
Th1
26

Tổng quan về vị trí Giám đốc bán hàng

Giám đốc bán hàng thúc đẩy các chiến lược và kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.Họ luôn nỗ lực phát triển sản phẩm và nhãn hiệu riêng. Hoặc xây dựng chiến lược thương hiệu thông qua quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ. Họ cũng chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý danh [...]
By HOANG ANH | Ngành bán hàng
DETAIL