Ngành Marketing

Th8
21

Ngành Marketing ra làm gì

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Marketing. Bạn đang chưa rõ ngành marketing ra làm gì ? Bài viết này giúp bạn hiểu rõ ngành marketing ra trường làm gì. Giúp bạn hiểu rõ mình có phù hợp với ngành marketing hay không ?

By HOANG ANH | Ngành Marketing
DETAIL
Th8
09

Tổng hợp điểm chuẩn ngành Marketing năm 2019

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu điểm chuẩn ngành Marketing năm 2019. Bài viết này tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành Marketing năm 2019 của các trường đại học trên cả nước.

By HOANG ANH | Ngành Marketing
DETAIL
Th7
31

Tại sao không nên học Marketing

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về các ngành học. Bạn đang lựa chọn Marketing với các ngành khác. Đại học edX phân tích giúp bạn tại sao không nên học Marketing. Hay lý do gì mà bạn không nên học ngành marketing

By HOANG ANH | Ngành Marketing
DETAIL
Th7
25

Marketing cần học những gì ?

Bạn đang tìm hiểu về marketing. Bạn chưa biết marketing cần học những gì ? Bài viết này phân tích chi tiết để bạn hiểu rõ những gì mà bạn sẽ học trong ngành marketing

By HOANG ANH | Ngành Marketing
DETAIL
Th7
15

Ngành marketing là làm gì ? Học những gì ? Lương bao nhiêu ?

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu ngành marketing. Bạn đang không rõ ngành marketing là làm gì ? Phù hợp với ai ? Lương bao nhiêu ? Trước khi tìm hiểu điều này bạn phải trả lời cho mình câu hỏi:=> Ngành Marketing là gì ?=> Đại học edX là gì ?=> [...]
By HOANG ANH | Ngành Marketing
DETAIL
Th7
09

Ngành Marketing thi khối nào ? Lấy bao nhiêu điểm ? Có dễ xin việc không ?

Bạn là học sinh lớp 12 đang tìm hiểu về ngành Marketing. Bạn đang không rõ Ngành Marketing thi khối nào ? Lấy bao nhiêu điểm ? Có dễ xin việc không ?. Bài viết này giúp bạn có những nhất định nhằm hiểu rõ những thông tin quan trọng về markering.

By HOANG ANH | Ngành Marketing
DETAIL