Một giám đốc tiếp thị giỏi cần phải làm những điều gì?. Bài viết này sẽ cho bạn thấy được nhiệm vụ của giám đốc tiếp thị

1. Nhiệm vụ của Giám đốc tiếp thị (ưu tiên số 1)

 • Xác định, phát triển hoặc đánh giá chiến lược tiếp thị, dựa trên kiến ​​thức về mục tiêu thành lập, đặc điểm thị trường cũng như các yếu tố chi phí và nhãn hiệu. (Tầm quan trọng 83/100).
 • Xây dựng, chỉ đạo hoặc phối hợp các hoạt động hoặc chính sách tiếp thị để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, làm việc với các nhà quản lý quảng cáo hoặc xúc tiến. (Tầm quan trọng 83/100).
 • Đánh giá các khía cạnh tài chính của việc phát triển sản phẩm, chẳng hạn như ngân sách, chi tiêu, phân bổ nghiên cứu và phát triển, hoặc dự báo lợi tức đầu tư và lỗ lãi. (Tầm quan trọng 81/100).
 • Xây dựng chiến lược giá cả, cân bằng giữa mục tiêu của công ty và sự hài lòng của khách hàng. (Tầm quan trọng 75/100).
 • Biên soạn danh sách mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Chỉ đạo việc tuyển dụng, đào tạo hoặc đánh giá hiệu suất của nhân viên tiếp thị hoặc bán hàng và giám sát các hoạt động hàng ngày của họ. (Tầm quan trọng 68/100).

2. Nhiệm vụ của Giám đốc tiếp thị (ưu tiên số 2)

 • Tham khảo ý kiến ​​của nhân viên phát triển sản phẩm về đặc điểm sản phẩm, chẳng hạn như thiết kế, màu sắc hoặc bao bì. (Tầm quan trọng 67/100).
 • Sử dụng dự báo bán hàng hoặc lập kế hoạch chiến lược để đảm bảo việc bán và lợi nhuận của các sản phẩm, dây chuyền hoặc dịch vụ, phân tích sự phát triển kinh doanh và theo dõi xu hướng thị trường. (Tầm quan trọng 66/100).
 • Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp hoặc nhà phân phối để quản lý việc phân phối sản phẩm, thiết lập mạng lưới phân phối hoặc phát triển chiến lược phân phối. (Tầm quan trọng 64/100).
 • Phối hợp hoặc tham gia vào các hoạt động quảng bá hoặc triển lãm thương mại, làm việc với các nhà phát triển, nhà quảng cáo hoặc quản lý sản xuất để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ. (Tầm quan trọng 63/100).
 • Bắt đầu các nghiên cứu thị trường hoặc phân tích các phát hiện của họ. (Tầm quan trọng 60/100).
 • Tham khảo ý kiến ​​của nhân viên mua hàng để nhận được lời khuyên về các loại sản phẩm hoặc dịch vụ dự kiến ​​sẽ có nhu cầu. (Tầm quan trọng 60/100).
 • Tham khảo ý kiến ​​của nhân viên mua hàng để nhận được lời khuyên về các sản phẩm bền vững hoặc lành mạnh với môi trường. (Tầm quan trọng 60/100).

3. Nhiệm vụ ưu tiên số 3

 • Thực hiện các cuộc điều tra kinh tế hoặc thương mại để xác định thị trường tiềm năng cho sản phẩm hoặc dịch vụ. (Tầm quan trọng 54/100).
 • Trao đổi với nhân viên pháp lý để giải quyết các vấn đề, chẳng hạn như vi phạm bản quyền hoặc chia sẻ tiền bản quyền với các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bên ngoài. (Tầm quan trọng 54/100).
 • Thực hiện các cuộc điều tra kinh tế hoặc thương mại để xác định thị trường tiềm năng cho sản phẩm hoặc dịch vụ. (Tầm quan trọng 54/100).
 • Đề xuất các sửa đổi đối với sản phẩm, bao bì, quy trình sản xuất hoặc các đặc tính khác để cải thiện tính bền vững hoặc môi trường của sản phẩm. (Tầm quan trọng 53/100).
 • Tư vấn cho doanh nghiệp hoặc các nhóm khác về các yếu tố địa phương, quốc gia hoặc quốc tế ảnh hưởng đến việc mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ. (Tầm quan trọng 52/100).

=>  Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

 

 

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục