Có rất nhiều người có ước mơ muốn trở thành một giám đốc điều hành (CEO) giỏi. Nhưng có rất nhiều người không biết rằng để trở thành một CEO xuất sắc cần có nỗ lực rất lớn. Các CEO cần phải có tầm hiểu biết sâu rộng và những kỹ năng tốt. Bài viết này sẽ cho bạn thấy những kiến thức của Giám đốc điều hành là gì.

1. Những kiến thức của giám đốc điều hành (CEO) (Ưu tiên số 1)

 • Quản trị và Quản lý – Kiến thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý liên quan đến hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực, mô hình hóa nguồn nhân lực, kỹ thuật lãnh đạo, phương pháp sản xuất và điều phối con người và nguồn lực. (Tầm quan trọng 94/100).
 • Nhân sự và Nguồn nhân lực – Kiến thức về các nguyên tắc và thủ tục tuyển dụng nhân sự, lựa chọn, đào tạo, đãi ngộ và phúc lợi, quan hệ lao động và thương lượng, và hệ thống thông tin nhân sự. (Tầm quan trọng 78/100).
 • Dịch vụ khách hàng và cá nhân – Kiến thức về các nguyên tắc và quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng và cá nhân. Điều này bao gồm đánh giá nhu cầu của khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho dịch vụ và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. (Tầm quan trọng 77/100).
 • Ngôn ngữ Anh – Kiến thức về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của từ, các quy tắc cấu tạo và ngữ pháp. (Tầm quan trọng 77/100).
 • Luật và Chính phủ – Kiến thức về luật, quy tắc pháp lý, thủ tục tòa án, tiền lệ, quy định của chính phủ, lệnh hành pháp, quy tắc cơ quan và quy trình chính trị dân chủ. (Tầm quan trọng 73/100).

Những kiến thức của Giám đốc điều hành (CEO)

2. Những kiến thức ưu tiên số 2 của giám đốc điều hành (CEO).

 • Kinh tế và Kế toán – Kiến thức về các nguyên tắc và thực tiễn kinh tế và kế toán, thị trường tài chính, ngân hàng và phân tích và báo cáo dữ liệu tài chính. (Tầm quan trọng 68/100).
 • Toán học – Kiến thức về số học, đại số, hình học, giải tích, thống kê và các ứng dụng của chúng. (Tầm quan trọng 60/100).
 • An toàn và An ninh công cộng – Kiến thức về thiết bị, chính sách, thủ tục và chiến lược có liên quan để thúc đẩy các hoạt động an ninh quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương có hiệu quả nhằm bảo vệ con người, dữ liệu, tài sản và các tổ chức. (Tầm quan trọng 58/100).
 • GD & TĐ – Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp thiết kế chương trình và đào tạo, giảng dạy và hướng dẫn cho cá nhân và nhóm, và đo lường hiệu quả đào tạo. (Tầm quan trọng 56/100).
 • Bán hàng và Tiếp thị – Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp để hiển thị, quảng bá và bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm chiến lược và chiến thuật tiếp thị, trình diễn sản phẩm, kỹ thuật bán hàng và hệ thống kiểm soát bán hàng. (Tầm quan trọng 56/100).
 • Tâm lý học – Kiến thức về hành vi và hoạt động của con người; sự khác biệt của cá nhân về khả năng, tính cách và sở thích; học tập và động lực; phương pháp nghiên cứu tâm lý; và đánh giá và điều trị các rối loạn hành vi và tình cảm. (Tầm quan trọng 53/100).
 • Truyền thông và Truyền thông – Kiến thức về các kỹ thuật và phương pháp sản xuất, truyền thông và phổ biến truyền thông. Điều này bao gồm các cách thay thế để cung cấp thông tin và giải trí thông qua các phương tiện viết, nói và hình ảnh. (Tầm quan trọng 43/100).

3. Những kiến thức khác 

 • Máy tính và Điện tử – Kiến thức về bảng mạch, bộ xử lý, chip, thiết bị điện tử, phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm các ứng dụng và lập trình. (Tầm quan trọng 31/100).
 • Thư ký – Kiến thức về các thủ tục và hệ thống hành chính và văn thư như xử lý văn bản, quản lý tệp và hồ sơ, sao chép và sao chép, thiết kế biểu mẫu, cũng như các thủ tục và thuật ngữ văn phòng khác. (Tầm quan trọng 42/100).
 • Sản xuất và Chế biến – Kiến thức về nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, chi phí và các kỹ thuật khác để tối đa hóa việc sản xuất và phân phối hàng hóa có hiệu quả. (Tầm quan trọng 41/100).
 • Giao thông vận tải – Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp di chuyển người hoặc hàng hóa. Bằng đường hàng không, đường sắt, đường biển hoặc đường bộ, bao gồm cả chi phí và lợi ích tương đối. (Tầm quan trọng 30/100).
 • Ngoại ngữ – Kiến thức về cấu trúc và nội dung của một ngôn ngữ nước ngoài (không phải tiếng Anh). Bao gồm ý nghĩa và chính tả của từ, các quy tắc cấu tạo và ngữ pháp, và cách phát âm. (Tầm quan trọng 14/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Trên đây là những kiến thức mà các Giám đốc điều hành (CEO) cần phải nắm được. Ngoài ra còn rất nhiều lĩnh vực khác mà một CEO giỏi cần phải học. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho những bạn mong muốn trở thành một CEO trong tương lai.

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục