Một Giám đốc tiếp thị giỏi cần phải trang bị những kiến thức gì?. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về những kiến thức của Giám đốc điều tiếp thị (marketing manager).

1. Kiến thức của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 1)

 • Bán hàng và Tiếp thị – Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp để hiển thị, quảng bá và bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm chiến lược và chiến thuật tiếp thị, trình diễn sản phẩm, kỹ thuật bán hàng và hệ thống kiểm soát bán hàng. (Tầm quan trọng 96/100).
 • Ngôn ngữ Anh – Kiến thức về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của từ, các quy tắc cấu tạo và ngữ pháp. (Tầm quan trọng 87/100).
 • Quản trị và Quản lý – Kiến thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý liên quan đến hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực, mô hình hóa nguồn nhân lực, kỹ thuật lãnh đạo, phương pháp sản xuất và điều phối con người và nguồn lực. (Tầm quan trọng 76/100).
 • Dịch vụ khách hàng và cá nhân – Kiến thức về các nguyên tắc và quy trình cung cấp dịch vụ khách hàng và cá nhân. Điều này bao gồm đánh giá nhu cầu của khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của khách hàng. (Tầm quan trọng 71/100).
 • Truyền thông và Truyền thông – Kiến thức về các kỹ thuật và phương pháp sản xuất, truyền thông và phổ biến truyền thông. Điều này bao gồm các cách thay thế để cung cấp thông tin và giải trí thông qua các phương tiện viết, nói và hình ảnh. (Tầm quan trọng 70/100).

2. Kiến thức của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 2)

 • Máy tính và Điện tử – Kiến thức về bảng mạch, bộ xử lý, chip, thiết bị điện tử, phần cứng và phần mềm máy tính, bao gồm các ứng dụng và lập trình. (Tầm quan trọng 63/100).
 • Toán học – Kiến thức về số học, đại số, hình học, giải tích, thống kê và các ứng dụng của chúng. (Tầm quan trọng 63/100).
 • Thiết kế – Kiến thức về kỹ thuật thiết kế, công cụ và nguyên tắc liên quan đến sản xuất các kế hoạch kỹ thuật chính xác, bản thiết kế, bản vẽ và mô hình. (Tầm quan trọng 54/100).
 • Kinh tế và Kế toán – Kiến thức về các nguyên tắc và thực tiễn kinh tế và kế toán, thị trường tài chính, ngân hàng và phân tích và báo cáo dữ liệu tài chính.(Tầm quan trọng 53/100).
 • GD & TĐ – Kiến thức về các nguyên tắc và phương pháp thiết kế chương trình và đào tạo, giảng dạy và hướng dẫn cho cá nhân và nhóm, và đo lường hiệu quả đào tạo. (Tầm quan trọng 51/100).
 • Thư ký – Kiến thức về các thủ tục và hệ thống hành chính và văn thư như xử lý văn bản, quản lý tệp và hồ sơ, sao chép và sao chép, thiết kế biểu mẫu, cũng như các thủ tục và thuật ngữ văn phòng khác. (Tầm quan trọng 96/100).

3. Các kiến thức khác (Ưu tiên số 3)

 • Luật và Chính phủ – Kiến thức về luật, quy tắc pháp lý, thủ tục tòa án, tiền lệ, quy định của chính phủ, lệnh hành pháp, quy tắc cơ quan và quy trình chính trị dân chủ. (Tầm quan trọng 47/100).
 • Viễn thông – Có kiến ​​thức về truyền dẫn, phát sóng, chuyển mạch, điều khiển và vận hành hệ thống viễn thông. (Tầm quan trọng 47/100).
 • Kỹ thuật và Công nghệ – Kiến thức về ứng dụng thực tế của khoa học và công nghệ kỹ thuật. Điều này bao gồm việc áp dụng các nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình và thiết bị để thiết kế và sản xuất các hàng hóa và dịch vụ khác nhau. (Tầm quan trọng 44/100).
 • Nhân sự và Nguồn nhân lực – Kiến thức về các nguyên tắc và thủ tục tuyển dụng nhân sự, lựa chọn, đào tạo, đãi ngộ và phúc lợi, quan hệ lao động và thương lượng, và hệ thống thông tin nhân sự. (Tầm quan trọng 43/100).
 • An toàn và An ninh công cộng – Kiến thức về các thiết bị, chính sách, thủ tục và chiến lược có liên quan để thúc đẩy các hoạt động hiệu quả của địa phương, tiểu bang hoặc an ninh quốc gia nhằm bảo vệ con người, dữ liệu, tài sản và các tổ chức. (Tầm quan trọng 38/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục