Nếu bạn có mong muốn trở thành một Giám đốc điều hành (CEO) trong tương lai. Bạn cần phải có những kỹ năng cần thiết để điều hành và phát triển doanh nghiệp.Vậy những kỹ năng của Giám đốc điều hành (CEO) là gì?. Hãy đọc bài viết để hiểu rõ hơn.

1. Những kỹ năng quan trọng nhất của Giám đốc điều hành (CEO).

 • Phán đoán và Ra quyết định – Xem xét chi phí và lợi ích tương đối của các hành động tiềm năng để chọn hành động thích hợp nhất.
 • Giải quyết vấn đề phức tạp – Xác định các vấn đề phức tạp và xem xét thông tin liên quan để phát triển và đánh giá các phương án cũng như thực hiện các giải pháp.
 • Tư duy phản biện – Sử dụng logic và lý luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, kết luận hoặc cách tiếp cận vấn đề thay thế.
 • Nói – Nói chuyện với người khác để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.
 • Phối hợp – Điều chỉnh hành động trong mối quan hệ với hành động của người khác.
 • Quản lý Nguồn nhân lực – Tạo động lực, phát triển và chỉ đạo mọi người khi họ làm việc, xác định những người tốt nhất cho công việc.
 • Nhận thức xã hội – Nhận thức được phản ứng của người khác và hiểu tại sao họ phản ứng như vậy.

2. Những kỹ năng ưu tiên số 2 của Giám đốc điều hành (CEO).

 • Lắng nghe chủ động – Tập trung hoàn toàn vào những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu những điểm được đưa ra, đặt câu hỏi khi thích hợp và không ngắt lời vào những thời điểm không thích hợp.
 • Quản lý Nguồn tài chính – Xác định cách chi tiền để hoàn thành công việc và hạch toán các khoản chi này.
 • Giám sát – Giám sát / Đánh giá hoạt động của bản thân, cá nhân hoặc tổ chức khác để cải tiến hoặc thực hiện hành động khắc phục.
 • Đàm phán – Mang những người khác lại gần nhau và cố gắng hòa giải những khác biệt.
 • Thuyết phục – Thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi của họ.
 • Đọc hiểu – Hiểu các câu và đoạn văn được viết trong các tài liệu liên quan đến công việc.
 • Phân tích hệ thống – Xác định cách thức hoạt động của hệ thống và những thay đổi về điều kiện, hoạt động và môi trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào.
 • Đánh giá hệ thống – Xác định các biện pháp hoặc chỉ số về hiệu suất của hệ thống và các hành động cần thiết để cải thiện hoặc hiệu chỉnh hiệu suất, liên quan đến các mục tiêu của hệ thống.

3. Những kỹ năng khác.

 • Học tập chủ động – Hiểu được ý nghĩa của thông tin mới đối với việc giải quyết vấn đề và ra quyết định hiện tại cũng như trong tương lai.
 • Quản lý thời gian – Quản lý thời gian của chính mình và thời gian của người khác.
 • Viết – Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản phù hợp với nhu cầu của khán giả.
 • Quản lý Nguồn lực Vật liệu – Có được và nhìn thấy việc sử dụng thích hợp các thiết bị, phương tiện và vật liệu cần thiết để thực hiện một số công việc nhất định.
 • Toán học – Sử dụng toán học để giải quyết vấn đề.
 • Hướng dẫn – Dạy người khác cách làm điều gì đó.
 • Chiến lược học tập – Lựa chọn và sử dụng các phương pháp và quy trình đào tạo / hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh khi học hoặc dạy những điều mới.
 • Phân tích hoạt động – Phân tích nhu cầu và yêu cầu sản phẩm để tạo ra một thiết kế.
 • Định hướng Dịch vụ – Tích cực tìm cách giúp đỡ mọi người.

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Ngoài ra còn rất nhiều kỹ năng khác nữa mà các Giám đốc điều hành cần phải rèn luyện. Nếu bạn muốn trở thành một CEO toàn tài,hãy không ngừng rèn luyện bản thân mỗi ngày.

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục