Bạn có bao giờ thắc mắc những Giám đốc tiếp thị cần phải trau dồi những kỹ năng gì?. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thấy những yêu cầu về kỹ năng của Giám đốc tiếp thị

1. Kỹ năng của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 1)

 • Học tập chủ động – Hiểu được ý nghĩa của thông tin mới đối với việc ra quyết định và giải quyết vấn đề hiện tại cũng như trong tương lai. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Lắng nghe chủ động – Tập trung hoàn toàn vào những gì người khác đang nói, dành thời gian để hiểu những điểm được đưa ra, đặt câu hỏi khi thích hợp và không ngắt lời vào những thời điểm không thích hợp. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Tư duy phản biện – Sử dụng logic và lý luận để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp, kết luận hoặc cách tiếp cận vấn đề thay thế. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Đọc hiểu – Hiểu các câu và đoạn văn đã viết trong các tài liệu liên quan đến công việc. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Nhận thức xã hội – Nhận thức được phản ứng của người khác và hiểu tại sao họ phản ứng như vậy. (Tầm quan trọng 72/100).
 • Nói – Nói chuyện với người khác để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. (Tầm quan trọng 72/100).

2. Kỹ năng của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 2)

 • Phán đoán và Ra quyết định – Xem xét chi phí và lợi ích tương đối của các hành động tiềm năng để chọn hành động thích hợp nhất. (Tầm quan trọng 69/100).
 • Giám sát – Giám sát / Đánh giá hoạt động của bản thân, cá nhân hoặc tổ chức khác để cải tiến hoặc thực hiện hành động khắc phục. (Tầm quan trọng 69/100).
 • Thuyết phục – Thuyết phục người khác thay đổi suy nghĩ hoặc hành vi của họ. (Tầm quan trọng 66/100).
 • Giải quyết vấn đề phức tạp – Xác định các vấn đề phức tạp và xem xét thông tin liên quan để phát triển và đánh giá các phương án cũng như thực hiện các giải pháp. (Tầm quan trọng 66/100).
 • Đàm phán – Mang những người khác lại gần nhau và cố gắng hòa giải những khác biệt. (Tầm quan trọng 63/100).
 • Phối hợp – Điều chỉnh hành động trong mối quan hệ với hành động của người khác. (Tầm quan trọng 63/100).
 • Đánh giá hệ thống – Xác định các biện pháp hoặc chỉ số về hiệu suất của hệ thống và các hành động cần thiết để cải thiện hoặc hiệu chỉnh hiệu suất, liên quan đến các mục tiêu của hệ thống. (Tầm quan trọng 60/100).
 • Quản lý thời gian – Quản lý thời gian của chính mình và thời gian của người khác. (Tầm quan trọng 60/100).

3. Những kỹ năng khác

 • Quản lý Nguồn nhân lực – Tạo động lực, phát triển và chỉ đạo mọi người khi họ làm việc, xác định những người tốt nhất cho công việc. (Tầm quan trọng 56/100).
 • Phân tích hoạt động – Phân tích nhu cầu và yêu cầu sản phẩm để tạo ra một thiết kế. (Tầm quan trọng 56/100).
 • Phân tích hệ thống – Xác định cách thức hoạt động của hệ thống và những thay đổi về điều kiện, hoạt động và môi trường sẽ ảnh hưởng đến kết quả như thế nào. (Tầm quan trọng 53/100).
 • Viết – Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản phù hợp với nhu cầu của khán giả. (Tầm quan trọng 53/100).
 • Chiến lược học tập – Lựa chọn và sử dụng các phương pháp và quy trình đào tạo / hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh khi học hoặc dạy những điều mới. (Tầm quan trọng 50/100).
 • Định hướng Dịch vụ – Tích cực tìm cách giúp đỡ mọi người. (Tầm quan trọng 50/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục