Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager) là một trong số những vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Thế nhưng bạn có thắc mắc Giám đốc tiếp thị cần có những năng lực gì?. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thấy được những năng lực của Giám đốc tiếp thị.

1. Năng lực của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 1)

 • Hiểu bằng miệng – Khả năng nghe và hiểu thông tin và ý tưởng được trình bày thông qua các từ và câu nói.
 • Biểu cảm bằng miệng – Khả năng truyền đạt thông tin và ý tưởng bằng cách nói để người khác hiểu.
 • Viết hiểu – Khả năng đọc và hiểu thông tin và ý tưởng được trình bày bằng văn bản.
 • Suy luận suy luận – Khả năng áp dụng các quy tắc chung cho các vấn đề cụ thể để đưa ra các câu trả lời có ý nghĩa.
 • Diễn đạt bằng văn bản – Khả năng truyền đạt thông tin và ý tưởng bằng văn bản để người khác hiểu.
 • Thông thạo ý tưởng – Khả năng đưa ra một số ý tưởng về một chủ đề (số lượng ý tưởng là quan trọng, không phải chất lượng, tính đúng đắn hoặc tính sáng tạo của chúng).

2. Những năng lực của Giám đốc tiếp thị (Ưu tiên số 2)

 • Suy luận quy nạp – Khả năng kết hợp các mẩu thông tin để tạo thành các quy tắc hoặc kết luận chung (bao gồm việc tìm ra mối liên hệ giữa các sự kiện dường như không liên quan).
 • Nói rõ ràng – Khả năng nói rõ ràng để người khác có thể hiểu bạn.
 • Tính độc đáo – Khả năng đưa ra những ý tưởng bất thường hoặc thông minh về một chủ đề hoặc tình huống nhất định, hoặc phát triển những cách sáng tạo để giải quyết một vấn đề.
 • Độ nhạy với vấn đề – Khả năng nhận biết khi nào có điều gì đó không ổn hoặc có khả năng xảy ra sai sót. Nó không liên quan đến việc giải quyết vấn đề, chỉ nhận ra có một vấn đề.
 • Nhận dạng giọng nói – Khả năng xác định và hiểu giọng nói của người khác.
 • Tầm nhìn gần – Khả năng nhìn thấy chi tiết ở cự ly gần (trong vòng vài feet của người quan sát).
 • Tính linh hoạt của danh mục – Khả năng tạo hoặc sử dụng các bộ quy tắc khác nhau để kết hợp hoặc nhóm mọi thứ theo những cách khác nhau.
 • Sắp xếp thông tin – Khả năng sắp xếp mọi thứ hoặc hành động theo một trật tự hoặc khuôn mẫu nhất định theo một quy tắc hoặc tập hợp các quy tắc cụ thể (ví dụ: các mẫu số, chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, phép toán).

3. Những năng lực khác

 • Suy luận Toán học – Khả năng lựa chọn các phương pháp hoặc công thức toán học phù hợp để giải quyết một vấn đề.
 • Cơ sở Số – Khả năng cộng, trừ, nhân hoặc chia một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Tính linh hoạt của Đóng cửa – Khả năng xác định hoặc phát hiện một mẫu đã biết (một hình, đối tượng, từ hoặc âm thanh) bị ẩn trong vật liệu gây mất tập trung khác.
 • Hình dung – Khả năng tưởng tượng thứ gì đó sẽ trông như thế nào sau khi nó được di chuyển xung quanh hoặc khi các bộ phận của nó được di chuyển hoặc sắp xếp lại.

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục