Phân tích công việc là một cuộc khám phá, nghiên cứu có hệ thống và ghi lại các trách nhiệm, nghĩa vụ, kỹ năng, trách nhiệm giải trình, môi trường làm việc và các yêu cầu về khả năng của một công việc cụ thể . Nó cũng liên quan đến việc xác định tầm quan trọng tương đối của nhiệm vụ, trách nhiệm và các kỹ năng thể chất và tình cảm đối với một công việc nhất định. Tất cả những yếu tố này xác định những gì một công việc đòi hỏi và những gì một nhân viên phải có để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

1. Phân tích công việc quan đến điều gì?

Quá trình phân tích công việc liên quan đến việc điều tra sâu nhằm kiểm soát kết quả đầu ra, tức là hoàn thành công việc một cách thành công. Quy trình này giúp tìm ra những gì một bộ phận cụ thể yêu cầu và những gì một nhân viên tiềm năng cần phải cung cấp. Nó cũng giúp xác định thông tin chi tiết về một công việc bao gồm chức danh công việc, vị trí công việc, tóm tắt công việc, các nhiệm vụ liên quan, điều kiện làm việc, các mối nguy hiểm có thể xảy ra và máy móc, công cụ, thiết bị và vật liệu sẽ được sử dụng bởi nhân viên hiện tại hoặc tiềm năng.

Tuy nhiên, quá trình này không chỉ giới hạn trong việc xác định các yếu tố này. Nó cũng mở rộng để tìm ra các trình độ cần thiết của con người để thực hiện công việc. Chúng bao gồm thiết lập các trình độ học vấn, kinh nghiệm, phán đoán, đào tạo, sáng kiến, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thể chất, kỹ năng giao tiếp, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình, đặc điểm cảm xúc và các nhu cầu cảm giác bất thường. Những yếu tố này thay đổi theo loại, cấp độ thâm niên, ngành nghề và rủi ro liên quan đến một công việc cụ thể.

2. Tầm quan trọng của việc phân tích công việc

Tổng quan về vị trí giảm đốc kĩ thuật truyền thông

 

Các chi tiết thu thập được bằng cách tiến hành phân tích công việc đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đầu ra của công việc cụ thể . Việc xác định sự thành công của công việc phụ thuộc vào việc phân tích công việc một cách khách quan, đúng đắn và thấu đáo. Nó cũng giúp tuyển dụng đúng người cho một công việc cụ thể. Mục đích chính của việc tiến hành toàn bộ quá trình này là tạo ra và thiết lập sự phù hợp hoàn hảo giữa công việc và nhân viên.

Phân tích công việc cũng giúp các nhà quản lý nhân sự quyết định gói lương thưởng và các đặc quyền và ưu đãi bổ sung cho một vị trí công việc cụ thể. Nó góp phần hiệu quả trong việc đánh giá nhu cầu đào tạo và hiệu suất của các nhân viên hiện tại. Quá trình này tạo cơ sở để thiết kế và thiết lập các chiến lược và chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức.

3. Mục đích của việc phân tích công việc

a, Hiểu hơn về mục đích

Mục đích chính của phân tích công việc là sử dụng thông tin cụ thể để có sự phù hợp. Phù hợp giữa công việc và nhân viên, để đánh giá hiệu suất của nhân viên. Xác định giá trị của một nhiệm vụ cụ thể. Để phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển của một nhân viên giao công việc cụ thể đó.

Hãy hiểu khái niệm này với sự trợ giúp của một ví dụ. Nếu công việc của một giám đốc kinh doanh điều hành được phân tích. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là xác định giá trị của công việc này. Bước tiếp theo là phân tích xem người đó có thể cung cấp những khả năng gì. Nó cũng giúp biết được liệu người đó có hoàn hảo cho công việc này hay không. Quá trình không kết thúc ở đây. 

Nó cũng bao gồm việc thu thập các dữ kiện và số liệu quan trọng khác như vị trí công việc, bộ phận hoặc bộ phận, mức lương thưởng, nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ thường ngày, máy tính, giáo dục, kỹ năng giao tiếp và thể chất, hoạt động MIS, cấu trúc báo cáo, khả năng thích ứng trong một môi trường nhất định , kỹ năng lãnh đạo, giấy phép và chứng chỉ.

b, Các mục đích chính

Phân tích công việc đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng và lựa chọn nhân sự. Đánh giá giá trị của một công việc và cũng như tăng năng suất của tổ chức.


Quản lý công việc
Mô hình mục đích của quản lý công việc

  • Tuyển dụng và lựa chọn:

Phân tích công việc giúp xác định ai đạt yêu cầu để thực hiện một công việc cụ thể. 

  • Phân tích hiệu suất:

Được thực hiện để kiểm tra xem các mục tiêu của một công việc cụ thể có được đáp ứng.

  • Đào tạo và Phát triển:

Việc này có thể được sử dụng để đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển của nhân viên.

  • Quản lý lương thưởng:

Tất nhiên, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định lương thưởng và lợi ích. Cũng như các ưu đãi cố định và thay đổi của nhân viên. 

  • Thiết kế và tái thiết kế công việc:

Sắp xếp hợp lý và đạt được kết quả đầu ra tốt nhất có thể. Nó giúp thiết kế, thiết kế lại, làm phong phú. Đánh giá và cũng cắt giảm và thêm các trách nhiệm phụ trong một công việc cụ thể.

Vì vậy, phân tích công việc là một trong những chức năng quan trọng nhất của một trưởng phòng. Điều này giúp đưa nhân tài vào đúng nơi và vào đúng thời điểm.

Nguồn: https://www.managementstudyguide.com/understanding-job-analysis.htm

Xem thêm: Quy trình, phương pháp, công cụ để Phân tích công việc hiệu quả

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây