Những bạn có ước mơ trở thành một Giám đốc điều hành (CEO) tài năng thì không thể bỏ qua bài viết này. Bài viết này sẽ cho bạn thấy phong cách làm việc của Giám đốc điều hành (CEO) giỏi.

1. Phong cách làm việc của Giám đốc điều hành (CEO)(ưu tiên số 1)

 • Khả năng lãnh đạo – Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng lãnh đạo, phụ trách và đưa ra các ý kiến ​​và chỉ đạo. (Tầm quan trọng 99/100).
 • Chính trực – Công việc đòi hỏi phải trung thực và có đạo đức. (Tầm quan trọng 95/100).
 • Sáng kiến – Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm và thử thách. (Tầm quan trọng 94/100).
 • Khả năng chịu đựng căng thẳng – Công việc đòi hỏi phải chấp nhận những lời chỉ trích và đối phó một cách bình tĩnh và hiệu quả với những tình huống căng thẳng cao. (Tầm quan trọng 94/100).
 • Đáng tin cậy – Công việc đòi hỏi phải đáng tin cậy, có trách nhiệm và đáng tin cậy, và hoàn thành các nghĩa vụ. (Tầm quan trọng 91/100).

2. Phong cách làm việc của Giám đốc điều hành (CEO)(ưu tiên số 2)

 • Thành tích / Nỗ lực – Công việc yêu cầu thiết lập và duy trì các mục tiêu thành tích mang tính thách thức cá nhân và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. (Tầm quan trọng 89/100).
 • Độc lập – Công việc đòi hỏi phải phát triển cách làm việc của bản thân, hướng dẫn bản thân mà không có hoặc không có sự giám sát, và phụ thuộc vào bản thân để hoàn thành công việc. (Tầm quan trọng 89/100).
 • Kiểm soát bản thân – Công việc đòi hỏi phải duy trì sự bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, kiềm chế cơn giận và tránh hành vi hung hăng, ngay cả trong những tình huống rất khó khăn. (Tầm quan trọng 88/100).
 • Chú ý đến chi tiết – Công việc đòi hỏi phải cẩn thận đến từng chi tiết và tỉ mỉ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ công việc. (Tầm quan trọng 87/100).
 • Tư duy phân tích – Công việc yêu cầu phân tích thông tin và sử dụng logic để giải quyết các vấn đề và vấn đề liên quan đến công việc. (Tầm quan trọng 86/100).
 • Hợp tác – Công việc đòi hỏi phải dễ chịu với những người khác trong công việc và thể hiện thái độ hợp tác, tốt bụng. (Tầm quan trọng 86/100).

3. Ưu tiên số 3

 • Tính bền bỉ – Công việc đòi hỏi sự bền bỉ khi đối mặt với những trở ngại. (Tầm quan trọng 86/100).
 • Đổi mới – Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy thay thế để phát triển các ý tưởng mới và câu trả lời cho các vấn đề liên quan đến công việc. (Tầm quan trọng 82/100).
 • Quan tâm đến người khác – Công việc đòi hỏi phải nhạy cảm với nhu cầu và cảm xúc của người khác, đồng thời thấu hiểu và hữu ích trong công việc. (Tầm quan trọng 81/100).
 • Khả năng thích ứng / Tính linh hoạt – Công việc đòi hỏi sự cởi mở để thay đổi (tích cực hoặc tiêu cực) và có sự đa dạng đáng kể tại nơi làm việc. (Tầm quan trọng 80/100).
 • Định hướng xã hội – Công việc yêu cầu thích làm việc với những người khác hơn là một mình và được kết nối cá nhân với những người khác trong công việc. (Tầm quan trọng 67/100).

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

 

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục