Một Giám đốc tiếp thị giỏi cần trang bị cho mình những gì?. Bài viết sau đây sẽ cho bạn thấy phong cách làm việc của Giám đốc tiếp thị. Một trong những yếu tố cần thiết giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn

1. Phong cách làm việc của Giám đốc tiếp thị (Quan trọng số 1)

 • Sáng kiến – Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng đảm nhận các trách nhiệm và thử thách.
 • Đáng tin cậy – Công việc đòi hỏi phải đáng tin cậy, có trách nhiệm và đáng tin cậy, và hoàn thành các nghĩa vụ.
 • Khả năng lãnh đạo – Công việc đòi hỏi sự sẵn sàng lãnh đạo, phụ trách và đưa ra các ý kiến ​​và chỉ đạo.
 • Thành tích / Nỗ lực – Công việc yêu cầu thiết lập và duy trì các mục tiêu thành tích mang tính thách thức cá nhân và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Khả năng thích ứng / Tính linh hoạt – Công việc đòi hỏi sự cởi mở để thay đổi (tích cực hoặc tiêu cực) và có sự đa dạng đáng kể tại nơi làm việc.
 • Chú ý đến chi tiết – Công việc đòi hỏi phải cẩn thận đến từng chi tiết và tỉ mỉ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ công việc.
 • Tính bền bỉ – Công việc đòi hỏi sự bền bỉ khi đối mặt với những trở ngại.

2. Phong cách làm việc của Giám đốc tiếp thị (Quan trọng số 2)

 • Đổi mới – Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy thay thế để phát triển các ý tưởng mới và câu trả lời cho các vấn đề liên quan đến công việc.
 • Chính trực – Công việc đòi hỏi phải trung thực và có đạo đức.
 • Hợp tác – Công việc đòi hỏi phải dễ chịu với những người khác trong công việc và thể hiện thái độ hợp tác, tốt bụng.
 • Tư duy phân tích – Công việc yêu cầu phân tích thông tin và sử dụng logic để giải quyết các vấn đề và vấn đề liên quan đến công việc.
 • Khả năng chịu đựng Căng thẳng – Công việc đòi hỏi phải chấp nhận những lời chỉ trích và đối phó một cách bình tĩnh và hiệu quả với các tình huống căng thẳng cao.

3. Phong cách làm việc khác

 • Độc lập – Công việc đòi hỏi phải phát triển cách làm việc của bản thân, hướng dẫn bản thân mà không có hoặc không có sự giám sát, và phụ thuộc vào bản thân để hoàn thành công việc.
 • Kiểm soát bản thân – Công việc đòi hỏi phải duy trì sự bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, kiềm chế cơn giận và tránh hành vi hung hăng, ngay cả trong những tình huống rất khó khăn.
 • Định hướng xã hội – Công việc yêu cầu thích làm việc với những người khác hơn là một mình và được kết nối cá nhân với những người khác trong công việc.
 • Quan tâm đến người khác – Công việc đòi hỏi phải nhạy cảm với nhu cầu và cảm xúc của người khác, đồng thời thấu hiểu và hữu ích trong công việc.

=> Nguồn thông tin tham khảo: O*NET OnLine 

=> Xem thêm: Những kỹ năng của Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager)

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục