Một số sinh viên vào đại học mà không có phương hướng về nghề nghiệp. Hoặc bạn ý không có động cơ để học cái gì. Vì họ không biết cách học trong môi trường đại học vì nó khác với trường THPT. Để giúp việc học của sinh viên có động cơ và mục đích rõ ràng. Tôi thường có phương pháp dạy sinh viên ở Đại học như sau:

1 – Phương pháp dạy sinh viên của Giáo sư John Vũ

a – Vào ngày đầu tiên của môn học

Vào ngày đầu tiên, tôi thường giải thích rõ ràng về phương pháp học chủ động. Những mong đợi của tôi, phương pháp đánh giá sinh viên (ví như số câu hỏi kiểm tra hàng tuần, bài kiểm tra hàng tháng, bài tập về nhà, phân công đọc bài v.v.). Ngoài ra còn chính sách với lớp học, chương trình môn học.

Tôi thường có thảo luận với sinh viên để chắc rằng các em hiểu các qui tắc và trả lời các câu hỏi. Tôi muốn sinh viên của tôi cảm thấy thoải mái khi học. Tôi luôn khuyến khích họ diễn đạt ý tưởng, trả lời và đặt các câu hỏi. Tôi cũng thường hỏi: “Các em mong đợi học được gì trong môn học này và tại sao?” Câu hỏi này giúp tôi hiểu mối quan tâm và mục đích của các em.

b – Cách dạy ở những tiết học

Với mỗi bài giảng, tôi bắt đầu bằng việc giải thích giá trị của tài liệu. Tại sao họ cần học tài liệu này. Tài liệu này được gắn với các kĩ năng mà sinh viên cần cho nghề nghiệp như thế nào. Điều quan trọng đối với sinh viên là hiểu giá trị của tài liệu và kết nối nó với cuộc sống riêng. Vì điều đó có liên quan tới mục đích giáo dục và nghề nghiệp của các em. Điều này sẽ giúp động viên họ học nhiều hơn và chú ý tới tài liệu môn học.

Để chắc sinh viên đang học, ở phần đầu mỗi giờ lên lớp, tôi thường hỏi: “Các em hiểu thế nào về môn học mà chúng ta đã thảo luận trong bài giảng trước?. Các em có câu hỏi nào hay mối quan tâm nào về tài liệu trước khi chúng ta bắt đầu bài mới?”. Bằng việc đưa ra mối quan tâm của tôi về sự thành công của các em. Sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi hỏi những điều không hiểu hoặc muốn sáng tỏ vấn đề nào đó.

c – Kinh nghiệm giảng bài

Tôi không thích đọc bài giảng dài mà chỉ tóm tắt thông tin quan trọng. Tôi mong đợi sinh viên đọc tài liệu mà tôi đăng trên website TRƯỚC KHI tới lớp. Thời gian trên lớp có thể được dùng cho thảo luận để kết nối lí thuyết với thực hành.

Bằng việc cho phân công đọc bài, bài tập về nhà, và câu hỏi kiểm tra ngắn hàng tuần, tôi khuyến khích sinh viên dành thời gian nhiều hơn để học và học sâu hơn bên ngoài khả năng hiện thời của họ. Điều đó cũng giúp cho sinh viên hiểu “TẠI SAO”, “CÁI GÌ” trong việc học của mình. Tôi tin rằng điều quan trọng với sinh viên là “HIỂU” giá trị của việc có nền tảng vững về tài liệu môn học. Để cho họ có thể xây dựng kiến thức khi học tập môn học này.

2 – Lời khuyên của giáo sư Jonh Vũ với sinh viên

Vì nhiều sinh viên năm thứ nhất còn chưa trưởng thành và không có động cơ trong việc học. Tôi thường giải thích cho sinh viên trách nhiệm của tôi là gì và cũng như trách nhiệm của em trong môn học. Tôi nhắc tới trách nhiệm trên cơ sở đều đặn để chắc rằng họ sẽ thành công trong môn học của tôi. Tôi muốn các em biết rằng với mọi thứ làm luôn có hậu quả. Các em phải chịu trách nhiệm cho việc học và tương lai của mình.

a – Kết quả của phương pháp giảng dạy sinh viên ở Đại học

Tôi tin vào cách này sẽ có ảnh hưởng tới thái độ cũng như hành vi của các em. Việc thảo luận mở ra nhiều điều với sinh viên. Tôi diễn đạt một cách nhiệt huyết về tài liệu môn học. Và luôn dành thời gian để thảo luận về những mối quan tâm và tương lai của sinh viên. Phần lớn các sinh viên nói với tôi rằng phương pháp này đã làm tăng động cơ của các em để học nhiều hơn.

Vài năm trước, một sinh viên đã viết cho tôi: “Vào ngày đầu tiên của lớp, nghe giải thích về các yêu cầu của thầy. Nhiều người trong chúng em nghĩ rằng chúng em nên chuyển môn học này sang một giáo sư dễ hơn”. Chúng em đã nói chuyện với những sinh viên học môn của thầy trước đây. Tất cả họ đều nói rằng họ thích môn của thầy và khuyến khích chúng em ở lại. Bây giờ sau khi hoàn thành môn học này, chúng em thực sự không thể đợi để được học môn khác từ thầy.”

Không ai nói việc dạy cho sinh viên năm thứ nhất là dễ. Nhưng khi giải thích rõ ràng mong đợi của bạn với sinh viên, có thể tạo ra môi trường học tập trong đó người dạy và sinh viên luôn hiểu lẫn nhau và có trách nhiệm cho môn học.

3 – Phương pháp tốt nhất để động viên sinh viên học tập tốt

Tôi tin cách tốt nhất để động viên sinh viên học là thách thức sinh viên bằng nhiệt tình của bạn. Tôi không thích đọc bài giảng nhiều nhưng ưa thích hỏi các câu hỏi và để lớp thảo luận. Lúc ban đầu, phần lớn sinh viên không thích cách tiếp cận này vì các em quen ngồi và nghe thụ động khi họ còn ở trường trung học. Yêu cầu họ trả lời câu hỏi buộc họ phải loại bỏ tình trạng thoải mái. Và đưa họ vào phương thức học chủ động. Nó yêu cầu họ phải được chuẩn bị TRƯỚC KHI lên lớp. Sinh viên cần biết rằng tôi hỗ trợ cho họ và muốn họ thành công.

4 – Tác dụng phương pháp học chủ động với giảng viên và sinh viên

Nói cách khác, bằng việc phá vỡ thái độ thụ động và buộc sinh viên chủ động sẽ giúp cho sinh viên tiến bộ nhanh hơn nhiều. Điều đó nên là một phần của việc dạy đại học hiệu quả. Đó là một kĩ năng mới mà sinh viên phải phát triển để làm chủ tài liệu khó. Bằng việc thách thức sinh viên đi xa hơn và sâu hơn. Nó sẽ tạo khả năng cho lớp học chủ động. Tôi cũng tin phương pháp này là khía cạnh quan trọng của việc học. Vì nó khuyến khích và trợ giúp cho sinh viên phát triển các kĩ năng học cấp cao hơn.

Bằng việc liên tục hỏi các câu hỏi cũng giúp chúng ta, những người dạy, duy trì nhiệt tình với việc dạy. Và làm cho phần lớn chúng ta liên tục học nhiều hơn. Thay vì chỉ đọc từ sách giáo khoa. Thảo luận trên lớp cũng buộc giáo sư phải chú ý tới cái đã thay đổi trong thế giới công nghệ và những là phát kiến mới mà sinh viên cần biết.

Đây là kinh nghiệm giảng dạy của Giáo sư John Vũ.

=> Nguồn bài viết: http://science-technology.vn/?p=6166
=> Tìm hiểu Phương pháp giảng dạy tại edX

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục