Nhiều sinh viên năm thứ nhất tới đại học đều có những ý tưởng và mơ ước về tương lai. Các giáo sư đại học cần phải nắm được nhiệt tình của sinh viên. Đồng thời phát triển kết nối giữa điều sinh viên sẽ học và nghề nghiệp tương lai của các em. Bài viết này là chia sẻ của Giáo sư John Vũ về “Phương pháp động viên sinh viên ở Đại học“.

1 – Giáo sư John Vũ thường làm gì vào buổi học đầu tiên

Trong nhiều năm giảng dạy, tôi bao giờ cũng yêu cầu học sinh xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp vào ngày đầu tiên của lớp. Rồi giải thích cách môn học của tôi có thể kết nối với nghề nghiệp tương lai của họ. Nếu học sinh biết điều họ học trong lớp là quan trọng cho nghề nghiệp tương lai. Họ sẽ đưa nhiều nỗ lực hơn vào việc học. Khi học sinh hỏi: “Tại sao em cần học điều này?”. Nếu bạn có thể cho họ câu trả lời trực tiếp có liên quan tới nghề nghiệp tương lai của họ. Chẳng hạn, khi sinh viên hỏi tôi: “Em đã biết Java rồi, sao em cần học Python?” Tôi đáp: “Em cần học Python vì nó được cần tới cho hầu hết các việc làm về Trí tuệ nhân tạo. Em không muốn làm việc trong khu vực AI sao?”.

2- Phương pháp động viên của giáo sư

Cách tốt nhất để động viên học sinh học là tích hợp điều họ học trên lớp với thông tin về nghề nghiệp tương lai. Kể cả mời diễn giả khách từ công nghiệp hay các cựu sinh viên trở lại và chia sẻ kinh nghiệm làm việc của họ. Điều đó sẽ giúp thúc đẩy kết nối giữa tài liệu môn học và nghề nghiệp mà sinh viên muốn làm tiếp.

Chẳng hạn, năm ngoái, trong lớp Học máy của tôi, tôi đã mời Ts. Fei Fei Li, người phụ trách AI của Google tới cho bài nói chuyện cho sinh viên của tôi. Năm nay ông hiệu trường của Đại học Carnegie Mellon, Ts. Andrew Moore trở thành người phụ trách AI của Google. Cho nên một cách tự nhiên, ông ấy thường tới lớp của tôi để nói chuyện với sinh viên của tôi. Mọi năm, tôi đều có bốn tới sáu cựu sinh viên quay lại chia sẻ kinh nghiệm làm việc của họ và điều đó động viên mạnh mẽ cho học sinh của tôi.

3 – Là giảng viên, chúng ta phải thường xuyên cho lời khuyên với các em sinh viên

Ngay cả ngày nay với nhiều tin tức và phương tiện xã hội, nhiều sinh viên vẫn còn bị lẫn lộn về tương lai của họ. Không được giới thiệu về các nghề nghiệp tiềm năng, sinh viên thường ít biết về điều họ làm sau khi học tập. Sinh viên sẽ có những quyết định kém về tương lai của mình. Nhiều bố mẹ thường quá bận rộn và không theo được xu hướng công nghiệp hay thay đổi trong thị trường việc làm. Họ thường cho con cái họ lời khuyên không có thông tin đầy đủ về nghề nghiệp của chúng.

Việc thảo luận về nghề nghiệp tại lớp, có thể cung cấp cơ hội cho học sinh có ý tưởng rõ hơn về nghề nghiệp tiềm năng. Trong việc dạy của tôi, thảo luận trên lớp là trung tâm của việc học trên lớp. Và bằng việc này đã cho phép sinh viên có cơ hội thăm dò, kết nối, và chuyên tâm vào các vấn đề của nghề nghiệp.

4 – Tóm tắt lại lời khuyên của Giáo sư John Vũ về Phương pháp động viên sinh viên

Trong nhiều năm, trong tuần đầu của lớp học, tôi bao giờ cũng cho sinh viên một nhiệm vụ: “Chọn ba công ti mà em muốn làm việc sau khi tốt nghiệp. Em hãy đọc mô tả việc làm của họ một cách cẩn thận và nhận diện tri thức và kĩ năng họ yêu cầu. Và rồi kiểm lại điều em có và không có, và xây dựng một tài liệu về kẽ hở kĩ năng và điền vào nó các môn học mà em phải học để khép lại kẽ hở này.

Nếu các em có thể làm điều đó các em sẽ có cơ hội tốt hơn để có được việc làm với công ti mơ ước của các em.” Phần lớn các sinh viên đều nói với tôi rằng có bản kế hoạch nghề nghiệp với mục tiêu và mục đích rõ ràng và biết điều họ cần để có được việc làm tại công ti mơ ước của họ là kĩ thuật hiệu quả nhất mà họ đã từng gặp.

=> Nguồn bài viết: http://science-technology.vn/?p=6038

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục