Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào ?” – Là một chủ đề bạn cần phải hiểu rõ ngay khi lựa chọn học ngành Quản trị kinh doanh. Bởi vì hiểu rõ điều này, bạn mới vẽ được lộ trình học tập thật chính xác tránh rơi vào tỷ lệ thất nghiệp của ngành QTKD.

Tìm hiểu Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào ? (Phần 1)

Tuỳ vào từng chương trình đào tạo của từng trường sẽ có chuyên ngành khác nhau. Nhưng chung quy lại sẽ có chuyên ngành sau đây: Quản trị Marketing, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị tài chính và nếu có thêm là Quản trị Logistics và Quản trị văn phòng. Tuy nhiên vào 3 năm đầu, sinh viên cùng ngành gần như các em học những môn tương đương nhau. Và chỉ đến năm học chuyên ngành sẽ khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu từng chuyên ngành của QTKD nhé.

1, Chuyên ngành Quản trị Marketing:

a, Mô tả:

Quản trị Marketing là việc nghiên cứu, xác định, kiểm tra và đánh giá nhu cầu sản phẩm. Xây dựng các chiến dịch và chiến lược quảng cáo nhắm đến đối tượng mục tiêu được xác định trước. Quản trị Marketing là người chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hình ảnh của một thương hiệu và đảm bảo tuân thủ tầm nhìn và giá trị của công ty.

b, Nếu theo Quản Trị Marketing em sẽ học những môn sau:

 • Quản trị kênh phân phối
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị giá
 • Quản trị và phát triển sản phẩm mới
 • Tổ chức sự kiện
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Truyền thông kinh doanh
 • Quản trị bán lẻ
 • Social Marketing
 • Place Marketing
 • Marketing dịch vụ công
 • Quan hệ công chúng (PR)
 • Quản trị Quảng cáo
 • Marketing trực tiếp
 • Marketing quan hệ
 • Quảng cáo và trưng bày tại điểm bán

c, Quản trị Marketing làm công việc gì ?

 • Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.
 • Phát hiện các cơ hội marketing bằng cách nghiên cứu và phân tích các dữ liệu bán hàng và thị trường
 • Thực hiện các chiến dịch thông tin và quảng cáo
 • Lập kế hoạch, triển khai, thực hiện và đánh giá việc quảng cáo, mua hàng, và các chương trình khuyến mãi; triển khai các kế hoạch hành động bán hàng theo từng chủng loại sản phẩm
 • Đạt được các mục tiêu tài chính của hoạt động kinh doanh và tiếp thị bằng cách dự đoán nhu cầu, theo dõi ngân sách hàng năm; lập kế hoạch chi tiêu; phân tích các biến động; khởi xướng các hành động khắc phục

2, Chuyên ngành Quản trị bán hàng (kinh doanh):

a, Mô tả về ngành:

Quản trị bán hàng là quá trình phát triển lực lượng bán hàng, điều phối các hoạt động bán hàng và thực hiện các kỹ thuật bán hàng nhằm đạt được thành công và thậm chí vượt qua các mục tiêu bán hàng của công ty.

b, Ngành quản trị kinh doanh học những môn gì ?

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
 • Kỹ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng đào tạo
 • Hiểu về quy trình sales
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)
 • Kỹ năng quản trị xung đột
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Tư duy tập trung vào kết quả
 • Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh

c, Ngành Quản trị kinh doanh ra trường làm gì ?

 • Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
 • Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp.
 • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài
 • Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
 • Xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng
 • Tiến hành nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới và phát hiện nhu cầu khách hàng
 • Đào tạo các nhân viên mới thành các nhân viên kinh doanh xuất sắc
 • Báo cáo cho ban lãnh đạo về thực trạng kinh doanh cũng như những yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới chi phí và chiến lược kinh doanh tổng thể

nganh-quan-tri-kinh-doanh-gom-nhung-chuyen-nganh-nao

Tìm hiểu Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào ? (Phần 2)

3. Chuyên ngành Quản trị Nhân sự:

a, Mô tả về ngành:

Là học cách tối đa hóa hiệu suất của nhân viên để phục vụ các mục tiêu chiến lược của chủ doanh nghiệp. Nó chủ yếu liên quan đến việc quản lý con người trong các tổ chức, tập trung vào các chính sách và hệ thống . Chịu trách nhiệm thiết kế lợi ích nhân viên, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu suất và quản lý phần thưởng. Ví như quản lý hệ thống lương và lợi ích.

b, Quản trị nhân sự cần có những kỹ năng gì ?

 • Hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ
 • Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Kỹ năng đào tạo
 • Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng quản trị thay đổi
 • Kỹ năng quản trị xung đột
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng quản trị rủi ro

c, Quản trị nhân sự ra trường làm những gì ?

 • Điều hành, quản lý đội nhóm, các phòng ban nhỏ trong bộ phận Nhân sự của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để tối đa hóa phát triển tiềm năng con người, đảm bảo quyền lợi nhân sự, đảm bảo các vị trí trong doanh nghiệp là đủ để cả bộ máy vận hành tốt.
 • Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, đánh giá năng lực nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự khi làm việc tại doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề này.

4. Chuyên ngành Quản trị Tài chính:

a, Mô tả công việc:

Quản lý tài chính có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính như mua sắm và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nó có nghĩa là áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho nguồn tài chính của doanh nghiệp.

b, Quản trị Tài chính cần học những gì ?

 • Nắm vững chuyên môn tài chính và quản lý tài chính
 • Kỹ năng khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý tốt.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch
 • Kỹ năng quyết định tài chính nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển khối tài sản của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng dự trù và quản lý rủi ro tốt.
 • Năng lực giải trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
 • Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng quản trị thay đổi
 • Kỹ năng quản trị xung đột
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Tư duy tập trung vào kết quả

c, Quản trị tài chính ra trường làm gì ?

 • Đảm bảo lợi nhuận đầy đủ cho các cổ đông như khả năng sinh lợi nhuận, giá thị trường của cổ phiếu, kỳ vọng của các cổ đông.
 • Đảm bảo sử dụng quỹ tối ưu. Khi các quỹ được sử dụng, chúng nên được dùng theo cách tối đa và giảm chi phí.
 • Đảm bảo an toàn cho đầu tư, tức là, các quỹ nên được đầu tư vào các dự án an toàn để có thể đạt được tỷ lệ hoàn vốn phù hợp.
 • Hoạch định cấu trúc vốn hợp lý
 • Cần có sự cấu thành vốn hợp lý để sự cân bằng được duy trì giữa nợ và vốn chủ sở hữu.

Trên đây, edX đã phân tích giúp bạn “Quản trị kinh doanh gồm những chuyên ngành nào ?“. Tất nhiên còn nhiều chuyên ngành sâu khác như Quản trị Logistics hay quản trị văn phòng nhưng bởi vì có ít đơn vị đào tạo nên edX không đề cấp đến. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được đơn vị đào tạo phù hợp với bản thân mình.

Đọc đến đây, có lẽ bạn sẽ băn khoăn không biết Ngành quản trị kinh doanh nên học trường nào ? Chủ đề này, edX đã phân tích rất kỹ phương pháp, tiêu chí lựa chọn đơn vị đào tạo QTKD. Bạn có thể nghiên cứu nó tại bài viết sau
=> Ngành quản trị kinh doanh nên học trường nào ở Việt Nam ?

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục