Đại học edX thông báo công văn quy định về học phí và các khoản phí khác. Giúp phụ huynh và học sinh năm được những quy định chung của Đại học edX.

1. Công văn ban hành về quy chế tài chính tại Đại học edX: 

Phụ huynh và học sinh tải công văn ban hành quy chế về học phí: Tại đây

2. Công văn quy chế về học phí:

Phụ huynh và học sinh tải công văn Quy định về học phí: Tại đây

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây