Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

Quy định về học phí tại Đại học edX

Quản-trị-kinh-doanh-gồm-những-chuyên-ngành-nào (Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX-01)
Quy định về học phí tại Đại học edX 1, Học phí và phí giáo trình a, Học phí: Mức học phí niêm yết là học phí được ban hành áp dụng cho tất cả thực tập sinh các lớp, các khóa khi học tập và thực tập tại edX. Học phí sẽ được nộp đủ và đúng theo quy định ngay...
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button