Để triển khai dự án mới, Topica hợp tác với edX nhận sinh viên thực tập từ ngày 07/11 đến ngày 07/12/2018. Sinh viên thực tập được thực hành kỹ năng sử dụng máy tính và rèn luyện phẩm chất kiên trì trong quá trình làm việc.

1. Giới thiệu về Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica:

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica là một doanh nghiệp công nghệ giáo dục đa quốc gia. Topica cung cấp các giải pháp giáo dục trực tuyến bao gồm các chương trình cử nhân trực tuyến, chương trình học tiếng Anh trực tuyến và nền tảng công nghệ cho khóa học trực tuyến mở trên nhiều lĩnh vực. (Xem thêm)

2. Nhiệm vụ và mức lương của sinh viên thực tập:

Sinh viên được chia thành các đội tại các phòng ban khác nhau. Các em làm trong giờ hành chính từ 8h – 17h mỗi ngày. Nhiệm vụ của các bạn bao gồm: Nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu, kiểm tra lỗi hệ thống, Đăng tải dữ liệu lên hệ thống. Các team thực hiện một nhiệm vụ, và phải hoàn thành chỉ tiêu được giao sau mỗi ngày làm việc. 

Các em được trả lương theo giờ, mỗi giờ sinh viên được 20.000/h. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu được giao, những em làm vượt chỉ tiêu sẽ được thưởng thêm. Do vậy sinh viên chăm chỉ đã làm việc trên 10h mỗi ngày và đạt được thu nhập cao. 

Kết thúc 1 tháng thực tập tại đây, mỗi em có mức lương khác nhau: Trung bình từ 4 – 5 triệu. Những sinh viên chăm chỉ đạt kỷ lục 8 triệu và nhiều hơn.

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục