Học tập

Học tập

Cung cấp thông tin về tình hình học tập của sinh viên. Nhằm giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 12. Biết rõ sinh viên học tập như thế nào tại Đại học edX

Thời khoá biểu thực tập sinh edX từ ngày 10/08 đến 16/08 năm 2020

Quản-trị-kinh-doanh-gồm-những-chuyên-ngành-nào (Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX-01)
Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 16 tháng 08 năm 2020 dành cho các thực tập sinh tại edX như sau: Thời khoá biểu Thực tập sinh Khoá 1 - Đại học edX Lớp Happy: Thời gian còn lại trong các ngày trong tuần, thực tập sinh lớp Happy...

Thời khoá biểu thực tập sinh edX từ ngày 03/08 đến 09/08 năm 2020

Nên-học-Marketing-hay-Thương-mại-điện-tử
Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu từ ngày 03 tháng 08 đến ngày 09 tháng 08 năm 2020 dành cho các thực tập sinh tại edX như sau

Thời khoá biểu học tập từ ngày 27/07 đến 02/08 năm 2020

Ngành-quản-trị-kinh-doanh-lấy-bao-nhiêu-điểm-Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX-24
Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu cho sinh viên lớp Happy từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2020 dành cho các thực tập sinh Thời khoá biểu Thực tập sinh Lớp Happy: Thời gian còn lại trong các ngày trong tuần, thực tập sinh tham gia thực tập tại các dự...

Thời khoá biểu học tập từ ngày 20 đến 26 tháng 7 năm 2020

Quản-trị-kinh-doanh-gồm-những-chuyên-ngành-nào (Sinh-vien-tieu-bieu-tai-Dai-hoc-edX-01)
Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu cho sinh viên lớp Happy từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020: Thời khoá biểu Lớp Happy: Lịch học của lớp Lucky: Học theo thời khóa biểu tại Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên. Lịch học của lớp Friendly (Được...

Thời khoá biểu học tập từ 24 đến 29 tháng 2 năm học 2019 – 2020

Dai-hoc-edX-muon-quoc-gia-hung-thinh-hay-bat-dau-tu-giao-duc
Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu cho sinh viên các lớp: Friendly, Happy và Lucky từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 2 năm học 2019 - 2020.

Chuyên đề kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh

chuyen-de-ky-nang-phan-tich-nhu-cau-trong-kinh-doanh
Đại học edX đào tạo chuyên đề kỹ năng phân tích nhu cầu trong kinh doanh cho sinh viên các ngành đào tạo tại đại học edX. Giúp sinh viên ứng dụng kỹ năng này vào việc phân tích nhu cầu của khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.
- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts