Đại học edX - 70% thực hành - 30% lý thuyết - 100% bố trí việc làm sau tốt nghiệp
Thành tích

Thành tích

Cung cấp thông tin về những thành tích của sinh viên. Nhằm giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 12. Biết rõ thành tích của các sinh viên như thế nào tại Đại học edX

- Advertisement -Đại học edX - Học để làm doanh nhân

Recent Posts

Call Now Button