1. Giáo dục STEM – P1

a – Có kĩ năng về kĩ thuật chỉ là bước đầu tiên

Mặc dù đại học KHÔNG dành cho tất cả mọi người. Một số có thể vào trường hướng nghề thì tốt hơn. Nhưng trong thời đại thông tin này, giáo dục đại học không còn là điều xa hoa mà là sự cần thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM).

Ngày nay giáo dục đại học là bản chất cho sự mạnh khoẻ của xã hội. Nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi rằng công nhân phải có tri thức. Và kĩ năng nào đó nếu họ muốn có chuẩn sống khá. Thị trường việc làm cũng yêu cầu công nhân phải có cả tri thức kĩ thuật. Và khả năng thích ứng với công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Điều đó nghĩa là kĩ năng kĩ thuật chỉ là bước đầu tiên. Nhưng công nhân cũng phải có thái độ học tập cả đời để bắt kịp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên ở các nước đang phát triển. Nhấn mạnh vào giáo dục tốt, đặc biệt trong lĩnh vực STEM. Vẫn bị giới hạn. Nhiều hệ thống giáo dục qua chậm thay đổi. Tìm hiểu thêm về STEM tại đây.

b – Mục đích của giáo dục là phát triển tri thức

Mặc dù mọi người đều đồng ý rằng giáo dục thực hành là quan trọng. Nhưng sinh viên vẫn được dạy “phương pháp cũ” nhấn mạnh vào ghi nhớ. Thay vì phát triển kĩ năng để giải quyết vấn đề. Sinh viên phải biết nhiều lý thuyết để qua các kì thi. Nhưng ít người biết cách áp dụng tri thức của họ vào công việc thực.

Trong nhiều năm. Những người hàn lâm đã tranh luận về mục đích của giáo dục mà không có kết luận. Giáo dục có thể là “sự nghiệp cao quý” hay “lý tưởng cao”. Nhưng nó phải thực tế. Cách nhìn của tôi về mục đích của giáo dục là phát triển tri thức. Và kỹ năng cho mọi người để cho họ có thể là thành viên năng suất của xã hội và sinh ra phát kiến để kích thích tăng trưởng kinh tế để hỗ trợ cho tiến bộ của xã hội.

Điểm chuẩn ngành Marketing 3 năm gần nhất

c – Thế giới sẽ đối diện với thiếu hụt 40 triệu công nhân có kĩ năng cao

Một khảo cứu toàn cầu gần đây báo cáo rằng chỉ 10% tới 20% người tốt nghiệp đại học ở các nước đang phát triển là có tri thức. Và kĩ năng “làm việc được” theo chuẩn quốc tế. Điều đó nghĩa là cách các nước này phát triển vốn con người của họ là không hiệu quả.

Không có hành động đúng. Người của họ sẽ vẫn còn trong mức độ “thu nhập thấp”. Và không thể đi lên trạng thái “thu nhập cao”. Hay chuẩn sống của các nước đã phát triển.
Khảo cứu này nói rằng giữa các năm 2010 tới 2020. Thế giới sẽ đối diện với thiếu hụt 40 triệu công nhân có kĩ năng cao. Nhưng đồng thời đã dư thừa 125 triệu công nhân lao động kĩ năng thấp. Người sẽ phần lớn là bị thất nghiệp và sống trong nghèo nàn.

d – STEM thúc đẩy mọi thứ 

Không may, nhiều nước đang phát triển không có kế hoạch để cải tiến giáo dục STEM. Kết quả là, sinh viên của họ không được chuẩn bị để cạnh tranh việc làm trong các khu vực đang dẫn lái kinh tế toàn cầu.

Mặc dù có ít trường trong các nước đó đã chấp nhận đào tạo STEM. Và phương pháp dạy mới. Nhưng họ vẫn thực hiện trên quy mô nhỏ thay vì đại tu hoàn toàn hệ thống giáo dục. Khó theo dõi đào tạo và đóng góp hiệu quả của họ cho xã hội.

Tuy nhiên nếu các trường này có thể chia sẻ các chương trình đào tạo STEM của họ cũng như các phương pháp dạy với các trường khác qua một loại cộng tác nào đó. Mọi thứ sẽ cải tiến.

2. Giáo dục STEM – P2

a – Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy chỉ là bước đầu

Nhưng chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy chỉ là bước đầu. Để tạo điều kiện cho đào tại STEM nhiều hơn, các nước phải bắt đầu với thầy giáo và đảm bảo rằng họ có các thầy giỏi nhất. Chính thầy giáo tạo ra thay đổi.

Do đó đào tạo thầy giáo nên được coi là ưu tiên cao và được khuyến khích bằng việc
trả lương cho các thầy STEM nhiều hơn các thầy khác. Thầy STEM giỏi yêu cầu đào tạo đặc biệt. Và kĩ năng của họ có nhu cầu cao.

Trong thế giới toàn cầu hoá này, không nước nào có thể phát triển kinh tế ổn định và thịnh vượng. Nếu họ bỏ qua sự kiện là công nghệ là dẫn lái then chốt. Và không cái gì có thể được đạt tới nếu không có ngân sách để phát triển thầy giáo STEM.

Nhiệm vụ của trưởng phòng E-commerce
Nhiệm vụ của trưởng phòng E-commerce

b – Để phát triển thế hệ tiếp, đào tạo STEM phải bắt đầu sớm

Để phát triển thế hệ tiếp các công nhân có kĩ năng cho đất nước, đào tạo STEM phải bắt đầu sớm. Từ trường tiểu học tới trung học và đại học. Đặc biệt ở mức đại học, sinh viên ghi danh vào các lớp STEM phải được khuyến khích và con số lớp STEM phải được gấp đôi hay gấp ba để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Mọi phụ huynh nên đòi hỏi rằng con cái họ được giáo dục trong kĩ năng STEM. Mọi sinh viên nên biết rằng có thiếu hụt toàn cầu 40 triệu vị trí trong khu vực STEM và nếu họ học STEM. Họ có thể xây dựng nghề nghiệp tuyệt vời và đóng góp cho xã hội của họ và hỗ trợ cho tăng trường kinh tế của nước họ.

c – STEM cung không đủ cầu

Trên khắp thế giới, các công ty đang thấy rằng việc thuê người có các kĩ năng Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) ngày càng trở nên khó hơn bao giờ. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Đây là vấn đề cho nhiều nước đang phát triển vì họ cần tạo ra việc làm để cải tiến nền kinh tế của họ. Để làm điều đó họ cần công nhân có kĩ năng STEM. Hiện thời nhu cầu về kĩ năng STEM là cao nhưng cung cấp là thấp. Và vấn đề này sẽ tồi tệ hơn vì công nghệ thay đổi và nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào công nghệ. Những vấn đề này sẽ tích luỹ lại và làm hại năng lực của họ để duy trì cạnh tranh hay cải tiến nền kinh tế của họ.”

Phần lớn mọi người đều nghĩ các kĩ năng STEM dành cho những người làm việc trong công nghiệp công nghệ. Hay phòng thí nghiệm khoa học nhưng sự kiện là các kĩ năng STEM được cần trong mọi ngành công nghiệp. Từ năng lượng tới chế tạo, từ
sản xuất thức ăn tới chăm sóc sức khoẻ v.v.

d – Tại sao ít sinh viên hơn ghi danh vào khu vực STEM?

Về căn bản “STEMlà một “nhãn đơn giản” cho mọi kĩ năng được cần trong “Thời đại tri thức”. Cũng giống như kĩ năng đọc, viết và làm tính số học cho “Thời đại công nghiệp”. Trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ này. Tri thức STEM cơ sở như cách dùng máy tính là quan trọng như kĩ năng số học cơ sở mà học sinh tiểu học phải biết trước khi chúng vào trung học.

Ngày nay kĩ năng STEM không còn là thứ xa hoa mà là sự cần thiết phải được dạy trong
mọi trường cho mọi học sinh. Câu hỏi là: “Tại sao ít sinh viên hơn ghi danh vào khu vực STEM?” Câu trả lời hiển nhiên là bởi vì chương trình đào tạo thầy giáo đã không được cập nhật để hội tụ vào STEM.

Nhiem-vu-cua-Giam-doc-Quang-cao-tam-quan-trong-so-1

3. STEM và văn hóa giáo dục mới 

a – STEM là điều mấu chốt để giải quyết việc thất nghiệp và cải thiện nền kinh tế

Hiện thời phần lớn các đào tạo cho thầy giáo ở trường trung học vẫn là tuân theo hướng dẫn được tạo ra vào cuối thế kỉ 19 với việc coi khoa học và công nghệ là tuỳ chọn, không phải môn chính. Ngay cả ở đại học, đào tạo khoa học. Và công nghệ vẫn còn dựa trên sách giáo khoa và các khái niệm được viết từ năm mươi năm trước điều phần lớn đã lỗi thời.

Không đặt ưu tiên cao vào giáo dục STEM, các nước đang phát triển sẽ không có khả năng bắt kịp với phần còn lại của thế giới và có thể bị bỏ lại sau. Trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ này. Cung cấp công nhân có kĩ năng STEM là điều mấu chốt để giải quyết việc thất nghiệp và cải thiện nền kinh tế.

Theo một khảo cứu toàn cầu. Cứ 34 việc làm mở ra trong lĩnh vực STEM chỉ có một công nhân đủ phẩm chất. VÀ có nhiều vị trí mới tạo ra mọi năm vì công nghệ vẫn đang thay đổi nhanh chóng.

b – Những lầm tưởng về STEM

Một nhà kinh tế viết: “Để hiểu kẽ hở kĩ năng này, chúng ta phải hiểu cách công chúng nhận biết và hiểu về giáo dục STEM. Hiện thời phần lớn mọi người thậm chí không hiểu
STEM là gì. Đa số công chúng vẫn tưởng kĩ năng STEM là cái gì đó đặc biệt dành cho nhà khoa học. Người làm việc trong các phòng thí nghiệm thay vì là những kĩ năng cần thiết mà mọi người phải có trong thị trường được dẫn lái bởi công nghệ này.

Không ai đã từng có khả năng giải thích được nhu cầu này một cách công khai. Và ít người hiểu rằng do tiến bộ trong công nghệ. Công nhân không phải dùng cơ bắp của họ nữa nhưng thay vào đó dùng bộ não của họ.

Ngày nay trong cơ xưởng hiện đại, công nhân phải biết cách dùng công nghệ như các máy móc được máy tính hoá. Và robotics để làm việc và họ được trả lương ba tới bốn lần lương hiện thời. Khi nhiều cơ xưởng dùng tự động hoá và robots nhu cầu về công nhân lao động giảm đi nhanh. Nhưng nhu cầu công nhân tri thức tăng chóng.”

Điểm chuẩn Đại học Phenikaa Thành phố Hà Nội 2021

c – Khoa học, công nghệ và sinh viên

Điều quan trọng là làm cho khoa học và công nghệ liên quan tới mọi sinh viên. Và để thúc đẩy tính sáng tạo và niềm đam mê giải quyết vấn đề. Giáo dục STEM là về dùng toán học, khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề thế giới thực.

Để làm điều đó một cách hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các phương pháp dạy mới như “Học qua Hành”. Và giáo trình dựa trên dự án điều cho phép sinh viên hiểu tính liên quan của công việc của họ với đời sống của họ và thế giới quanh họ.

Một khi họ hiểu những khái niệm này. Họ có khả năng dùng tính sáng tạo của riêng họ để nghiên cứu, thiết kế, và kiểm thử và giải quyết vấn đề. Ngược với cách nhìn chung rằng STEM được dạy trong đại học.

d – Trẻ em sinh ra với tính tò mò tự nhiên

Trẻ em được sinh ra với tính tò mò tự nhiên. Cho đứa trẻ đồ chơi và quan sát chúng chơi, lắng nghe các câu hỏi chúng hỏi thì bạn có thể thấy chúng phát kiến thế nào. Chúng tưởng tượng thế nào, và chúng sáng tạo thế nào. Nhưng khi chúng vào trường, chúng được dạy ghi nhớ nhiều thứ, làm bài kiểm tra. Đáp ứng với những câu hỏi hàn lâm nghiêm ngặt điều phá huỷ tính sáng tạo của chúng và các kĩ năng giải quyết vấn đề.

Kiểu giáo dục đó phải thay đổi. Khuyến khích giáo dục STEM KHÔNG phải là thêm vài môn khoa học hay công nghệ mà chúng ta phải dừng việc làm giảm tính sáng tạo
và sôi nổi của sinh viên. Và việc ép buộc chúng phải ghi nhớ công thức và sách giáo khoa. Nhưng thay vì thế khuyến khích tính sáng tạo của chúng trong mọi giờ lên lớp.

Chúng ta phải đầu tư vào đào tạo cho các thầy STEM để tạo ra văn hoá giáo dục mới mà có giá trị không chỉ là tuyệt vời trong toán học và khoa học. Mà tuyệt vời trong tính sáng tạo, phát kiến và tính nhà doanh nghiệp.

4. Giáo dục STEM – P3

a – STEM dành cho tất cả mọi người

Có quan niệm sai trong các sinh viên rằng các môn như Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là khó, trừu tượng, phức tạp nên tránh vì không có nhu cầu học chúng. Có quan niệm sai trong các thầy giáo và phụ huynh rằng khu vực STEM được ngụ ý dành cho “sinh viên thông minh”. Nhưng không dành cho mọi người.

Sự kiện là giáo dục STEM là cần cho MỌI học sinh, ở MỌI mức, từ trung học tới đại học. Hiện thời có nhiều việc làm mở ra trong khu vực STEM hơn cho những người tốt nghiệp
STEM. Một quan chức điều hành công nghiệp nói với các sinh viên trường trung học: “Nếu các bạn KHÔNG học STEM ngày nay. Các bạn sẽ KHÔNG tìm được việc làm vào lúc các bạn tốt nghiệp đại học vì từ giờ trở đi.

Mọi thứ sẽ yêu cầu các kĩ năng STEM bất kể bạn làm việc cho khu vực công nghiệp nào. Vì giáo dục STEMchìa khoá cho miền rộng các nghề nghiệp trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ này.”

b – Việc làm STEM tăng trưởng gấp 5 lần các việc làm khác

Năm ngoái, Viện kinh tế toàn cầu – Global Economics Institute đưa ra một báo cáo dựa trên một khảo cứu ở 175 nước trong suốt 10 năm qua. Tăng trưởng trong các việc làm STEM là gấp 5 lần hơn các việc làm phi-STEM. Việc làm STEM được dự kiến liên tục tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn các việc làm khác trong hai mươi năm tới.

Về trung bình, 36% công nhân STEM kiếm được nhiều tiền hơn công nhân phi-STEM.Học sinh trung học thường tin rằng không có nhu cầu học STEM vì họ đã học sinh học, địa lí, tính toán và số học được dạy trong giáo trình trường trung học. Điều đó là KHÔNG ĐÚNG. Những môn đó là nền tảng nhưng KHÔNG đủ.

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing TP Hồ Chí Minh 2021

c – Trong tương lai gần, phần lớn việc làm sẽ yêu cầu tri thức STEM

Ngày nay nhiều nước đang phát triển phải đối diện với vấn đề thất nghiệp của thanh niên do hệ thống giáo dục lỗi thời. Và thiếu hiểu biết về xu hướng công nghệ. Không có giáo dục đúng, những nước này không thể tăng trưởng. Hay dựa vào lao động chi phí thấp để làm việc trong khu vực chế tạo khi có dịch chuyển chính sang tự động hoá mọi thứ.

Các xưởng chế tạo sẽ KHÔNG CÒN cần công nhân lao động vì họ sẽ dùng robots. Trong năm năm qua, công nghiệp robotic đã tăng trưởng trên 400% với nửa triệu robots được sản xuất. Người ta dự đoán rằng trong vòng năm năm, trên 40% khu vực công nghiệp chế tạo sẽ được tự động hoá đầy đủ bằng robots. Và do tính hiệu quả của chúng.

chúng sẽ kiểm soát 93% thị trường. Điều đó nghĩa là các cơ xưởng không tự động hoá sẽ bị xoá bỏ và hàng triệu việc làm lao động cũng sẽ bị mất. Trong tương lai gần, phần lớn việc làm sẽ yêu cầu tri thức STEM, tri thức chuyên gia, thông tin và kĩ năng trao đổi. Trong tiến trình biến đổi, hàng triệu lao động sẽ mất việc làm, phần lớn sẽ bị thất nghiệp trong thời gian dài. Và nhiều người sẽ bị buộc phải sống trong nghèo nàn cho phần còn lại của đời họ.

d – Quá trình biến đổi công nghệ

Điều quan trọng là hiểu quá trình biến đổi công nghệ. Đa số chi phí tới lúc bắt đầu. Trong việc thu nhận phần cứng (như, máy móc tự động hoá và robots). Và phần mềm vận hành những máy móc này.

Nhưng khi được làm xong, chi phí của hệ thống là rất thấp (bảo trì và thay thế phần bị hỏng). Bước tiếp là đào tạo công nhân để vận hành những máy này. Khi toàn thể hệ thống chạy trơn chu. Có ít chi phí ngoại trừ vật tư thô để tạo ra sản phẩm.

Một người quản lí giải thích: “Trong công nghiệp chế tạo của chúng tôi, chúng tôi thường thuê vài nghìn công nhân lao động. Nhưng từ khi chúng tôi dùng robots, chúng tôi chỉ cần không đầy một trăm công nhân. Người quản lí các robot với chi phí tiết kiệm vài triệu đô la. Về căn bản, lực dẫn lái trong việc áp dụng công nghệ là giảm chi phí qua việc thay thế con người.”

e – Thúc đẩy STEM

 Để thúc đẩy STEM, các nước phải dùng phương pháp khác nơi sinh viên học qua hành
thay vì ghi nhớ. Không ai có thể là người lập trình chỉ bằng việc ghi nhớ cú pháp viết mã hay cấu trúc dữ liệu. Không ai có thể làm toán bằng việc ghi nhớ công thức. Để học STEM, sinh viên phải làm nó lật qua lật lại cho tới khi họ làm chủ chủ đề.

Điều đó nghĩa là cả chương trình đào tạo giáo dục VÀ phương pháp giảng dạy phải thay đổi. Thế giới toàn cầu hoá ngày nay đầy những ý tưởng mới. Và công nghệ mới. Thích nghi với điều này sẽ yêu cầu thay đổi về cách nghĩ, chính sách, đầu tư (đặc biệt trong giáo dục STEM).

Bằng việc hiểu xu hướng công nghệ và thị trường ở đâu. Các nước đang phát triển có thể có hành động để thâu tóm những cơ hội này. Và thịnh vượng hoặc tiếp tục duy trì truyền thống chờ đợi và để cho cơ hội tuột sang kẻ khác.

=>Nguồn bài viết: Ebook Phương pháp giảng dạy – Giáo sư John Vu

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục