Đêm doanh nghiệp 2018 do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội phối hợp với sở ban ngành tổ chức mỗi năm một lần. Sự kiện tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp uy tín, phát triển và đóng góp cho xã hội. Tại buổi lễ, Tập đoàn edX nhận cúp vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018.

Truyền hình đưa tin về sự kiện:

Đại học edX - Chấn hưng giáo dục