Phòng Đào tạo Đại học edX công bố thời khoá biểu cho sinh viên các lớp: Friendly, Happy và Lucky từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 2 năm học 2019 – 2020.

Thời khoá biểu từ ngày 24/02 đến 01/03/2020 của các lớp như sau

1, Lớp Friendly (Khoá 1, khoá 2):

Tải thời khoá biểu
Click để tải xuống

2, Lớp Happy (Khoá 3):

Tải thời khoá biểu
Click để tải xuống

3, Lớp Lucky (Khoá 3):

Tải thời khoá biểu
Click để tải xuống
Đại học edX - Chấn hưng giáo dục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây